Privacybeleid

ONZE VERPLICHTING TOT PRIVACY

Uw privacy is heel belangrijk voor PIONEER EUROPE NV en haar nationale verkooppunten en leveranciers in Europa. Wij respecteren uw privacy en stellen alles in het werk om deze te beschermen. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en van de keuzes die u kunt maken over de wijze waarop uw persoonsgegevens wordt verzameld en gebruikt.

Deze privacyverklaring geldt voor de volgende internetpagina's:

www.pioneer-car.eu/eur/ www.pioneer.at www.pioneer-car.eu/be www.pioneer.ch
www.pioneer-car.eu/de www.pioneer-car.eu/dk www.pioneer-car.eu/es www.pioneer.fi
www.pioneer-car.eu/fr www.pioneer-car.eu/it www.pioneer-car.eu/nl www.pioneer-car.eu/no
www.pioneer-car.eu/pt www.pioneer-car.eu/ru www.pioneer-car.eu/se www.pioneer-car.eu/uk
www.ba.pioneer.eu www.bg.pioneer.eu www.pioneer.com.cy www.pioneer-ncy.com
www.cz.pioneer.eu www.pioneer.gr www.hr.pioneer.eu www.hu.pioneer.eu
www.ie.pioneer.eu www.mk.pioneer.eu www.pioneer.com.mt www.ro.pioneer.eu
www.rs.pioneer.eu www.pioneer.si www.sk.pioneer.eu www.pioneer.com.tr
www.pioneerdj.com secure.pioneer.eu

Uw gebruik van deze internetpagina's houdt in dat u akkoord gaat met de bepalingen in ons Privacybeleid en deze naleeft. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij ?

Wij vragen identificeerbare persoonsgegevens bij het registreren van een product, het aanvragen van een dienst, het invullen van een marktonderzoek, het meedoen aan een wedstrijd en bij briefwisseling of andere activiteiten op bovenstaande internetpagina's.

Het is aan u om verder te gaan met een handeling waarvoor persoonsgegevens worden gevraagd. Indien u de gevraagde persoonsgegevens echter niet wilt geven, is het mogelijk dat u de transactie niet kunt voltooien.

Bij het bezoeken van een van onze internetpagina's verzamelen wij ook zgn. ‘clickstream’-gegevens (IP-adres, domeinnaam, enz). Met deze informatie en de verstrekte gegevens kunnen wij uw bezoeken beter op u afstemmen.

2. Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens ?

Wij gebruiken de persoonsgegevens op de volgende wijzen:

1. Om u informatie te verstrekken over productupgrades, nieuwe producten, diensten, nieuwsbrieven, informatieve e-mails en onderzoek naar toekomstige productideeën of verbeteringen
2. Voor het maken van internetpagina's die inhoudelijk relevant zijn voor u
3. Om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen die u kunnen interesseren
4. Voor het maken van betere producten en diensten om aan uw behoeften te voldoen
5. Om u te helpen bij het downloaden van documenten, het toegang krijgen tot diensten of bij het verrichten van andere geselecteerde handelingen
6. Om u te helpen bij het snel vinden van software, diensten of productinformatie die voor u van belang is

3. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens ?

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen ingesteld en beveiligingen aangebracht. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde netwerken die slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten, die zich verplichten de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren en te behouden.

Ondanks deze maatregelen bestaat er, als u persoonsgegevens invoert op internet, altijd een kans dat ze worden onderschept en gebruikt door derden waarover wij geen zeggenschap hebben. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, kunnen wij onmogelijk de veiligheid garanderen van de informatie die u op internet plaatst.

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en in hoeverre ?

Behalve de genoemde bedrijven en voor de hierboven omschreven doeleinden, verkopen, verhandelen of geven wij uw persoonsgegevens op geen enkele wijze door aan derden zonder u eerst op de hoogte te stellen in overeenstemming met de geldende wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe contractanten om diensten aan ons te verlenen. Ze kunnen worden gebruikt om technische ondersteuning te verlenen. Wij eisen van deze contractanten dat zij uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk behandelen. Wij eisen ook van de contractanten de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken namens PIONEER EUROPE NV.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden. Dit kunt u doen op de accountpagina in de on line registratiepagina’s.

5. Links

Om de diensten geboden op onze internetpagina's te verbeteren, kunnen wij koppelingen naar internetpagina's van derden geven. PIONEER is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze internetpagina's. Wij raden u aan de privacymaatregelen van deze bedrijven door te lezen, omdat ze kunnen verschillen van de onze. PIONEER is niet aansprakelijk, of kan niet als zodanig worden beschouwd, voor de inhoud en de activiteiten van deze internetpagina's.

6. Cookies

Op de PIONEER-internetpagina's kan gebruik worden gemaakt van de industriewijde technologie, de zgn. cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een internetpagina naar uw browsersoftware wordt gestuurd. Cookies zorgen dat een internetpagina de geboden informatie kan aanpassen aan de hand van uw browserinstellingen. PIONEER kan cookies gebruiken om uw pagina's te personaliseren of om u te onthouden als u producten of diensten registreert. Als u niet wilt dat PIONEER cookies in uw browser plaatst, kunt u uw browser zo instellen dat hij cookies weigert. Cookies weigeren kan van invloed zijn op de mogelijkheid om van sommige van onze diensten op de PIONEER-internetpagina's gebruik te maken.

PIONEER gebruikt ook cookies om het aantal bezoeken aan onze internetpagina's bij te houden. Met de aldus verzamelde informatie kunnen wij de inhoud van de internetpagina, het zoeken en de werking optimaliseren.

7. Voorkeuren en opt-out

PIONEER biedt een aantal manieren om uw persoonsgegevens te bekijken, te bewerken of te wissen. Tevens biedt zij de mogelijkheid om ervoor te kiezen om geen informatie meer van ons te ontvangen (opt-out). U krijgt deze mogelijkheden op het moment dat u uw persoonsgegevens invult.

U kunt ook uw account bekijken, bijwerken of wissen door de instellingen van uw account en profiel op de registratiepagina’s te bewerken. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid nemen wij alle redelijke maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt of verbeteringen kunt aanbrengen.

Als u moeilijkheden ondervindt bij het wijzigen of wissen van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen voor hulp (zie onderstaande gegevens).

8. Wijzigingen in het privacybeleid

In de loop der tijd kunnen wij ervoor kiezen om dit beleid te wijzigen of te updaten, vanwege veranderingen in de wetgeving of nieuwe internetontwikkelingen. Daarom behouden wij ons het recht voor om dergelijke wijzigingen uit te voeren en verzoeken u deze pagina regelmatig te bezoeken daar de wijzigingen van invloed kunnen zijn op u als bezoeker van onze internetpagina.

9. Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de privacyaspecten van onze producten en diensten of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met:

PIONEER EUROPE NV
European Marketing Communication Division - Privacy Office
Haven 1087 - Keetberglaan 1
B - 9120 Melsele
Belgium
Tel +32 (0)3 570 511
Fax +32 (0)3 570 895
email: privacy@pioneer-eur.com

10. Door wie worden de persoonsgegevens beheerd ?

Zowel onze internetpagina's als de verzamelde gegevens worden beheerd door Pioneer Europe NV. Onze servers en hosts van de internetpagina's zijn gevestigd in België en Nederland. PIONEER EUROPE NV heeft overeenkomsten getekend met de bedrijven die de internetpagina's hosten om voldoende garantie te kunnen bieden betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden beheerd overeenkomstig de huidige wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en dit privacybeleid. Om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden beschermd, heeft Pioneer Europe NV haar privacybeleid gecertificeerd bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit is een commissie die is belast met de controle of de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische wet op de bescherming van gegevens is.