Miljøpolitik - Udgave: September 2007

Introduktion
I 1970 grundlagde Pioneer Europe NV, en europæisk distributions- og markedsføringskæde, inden for forbrugerelektronik, bilstereo, AV-Teknik og multimedia. Et tiltag som er ekspanderet og forbedret lige siden.

I forbindelse med ovennævnte aktiviteter er det uundgåeligt, at forbruge materialer og energi, og dermed producere affald der forurener miljøet.
Siden 1998 har Pioneer arbejdet med en ny virksomhedsidentitet, der sætter fokus på den indflydelse man som fabrikant har, på samfundet og omgivelserne.
Da gruppen af de europæiske Pioneer selskaber har indset, at de påvirker miljøet, har de gjort bevarelse og beskyttelse af miljøet til en af deres væsentligste forpligtelser overfor samfundet.

Derfor har alle Pioneer selskaber i Europa startet implementeringen af et miljø styrings system, baseret på den internationale standart ISO 14001. Som resultat blev den første fabrik certificeret allerede i 1998. Nu har alle vore selskaber i Europa, fra fabrikker til salg og distribution, opnået certificering, hvilket stadigvæk er unikt i markedet.

Politik
Denne miljøpolitik gælder for følgende PIONEER selskaber etableret i Europa:
Pioneer Europe NV (PEE), Pioneer Benelux BV (PEB), Pioneer Danmark A/S (PDS), Pioneer France SA (PFS), Pioneer GB LTD (PGB), Pioneer Electronics Deutschland Gmbh (PED), Pioneer Italia S.P.A (PEI), Pioneer Norge A/S (PEN) , Pioneer Scandinavia AB (PES).

Som PIONEER distributions- og marketingselskaber i de respektive europæiske lande, anerkender vi, at bevarelse af miljøet er et af nøgleelementerne i vores forretningsaktiviteter, som er distribution, salg og servicering af bilelektronik, hjemmeelektronik og industrielle produkter. PIONEER EUROPA NV skal lede og koordinere indførelsen af denne politik i alle de ovenfor nævnte PIONEER selskaber.

Med reference til ”policies for environmental preservation” udgivet af PIONEERS hovedkvarter i Japan, har vi etableret en miljøorganisation som promoverer miljøbeskyttelses aktiviteter, og som anstrenger sig for at bidrage til at realisere frugtbare og sikre omgivelser på jorden, baseret på den generelle opfattelse af, at det er en af virksomhedens missioner at vedligeholde, forbedre og overlevere jorden og omgivelserne til næste generation.

Overensstemmelse med love og forordninger
Vi vil efterkomme alle anvendelige love, forskrifter og lokalt definerede forpligtelser som skal anvendes af de deltagende selskaber, samt alle andre krav til organisationen, i forbindelse med miljøbeskyttelse samt om nødvendigt etablere frivillige aftaler og kontrol standarter for at reducere den negative påvirkning vores aktiviteter har på miljøet.

Bevarelse af miljøet 
Vi vil undgå at anvende, indføre alternative substanser , eller helt afholde os fra udslip af substanser som er skadelige for miljøet, som f.eks. de som bidrager til ozonlagets udtynding eller den globale opvarmning, samt tage hensyn til effekten på det økologiske system og dermed reducere den negative indflydelse vore aktiviteter har på miljøet og samtidig forhindre forurening.

Ledelse med mål 
Vi har etableret mål for at mindske den negative påvirkning vores aktiviteter har på miljøet, såsom sparsommelighed med natur ressourcer, energibesparelser, genanvendelse, mindsket affald, osv., og vi vil anstrenge os for at nå disse mål.

System til fremme af miljøbeskyttelse 
Vi har etableret et system, anvendeligt i alle ovenfor nævnte Pioneer selskaber, som bidrager til fremme af miljø beskyttelse. Til dette formål har hvert selskab etableret tilsvarende organisationer for kontinuerligt at optimere miljø ledelses systemet.

Uddannelse 
Vi uddanner løbende vore ansatte når det gælder miljøbevarelse, blandt andet gennem bekendtgørelse af denne PIONEERS MILJØPOLITIK FOR EUROPA. Udover dette vil de ansatte modtage særlig uddannelse efter behov.

Bestandig forbedring 
Vi skal kontinuerligt vedligeholde og forbedre vort miljø ledelses system samt vore miljøbeskyttende tiltag, ved at forstå miljø arbejdet, samt ved at indføre passende justeringer i overensstemmelse med resultater af miljørevisioner.

Tilkendegivelse 
Vi skal offentliggøre politikker, mål og resultater af vore miljø aktiviteter, gennem brugen af miljørapporter, og ved hjælp af disse bestræbe os på at lette kommunikation til andre.
 

T. Ito  
Chairman - Managing Director