Serviceværksteder

For at sikre kvaliteten på reparationer af Pioneer produkter, har vi indgået aftaler med udvalgte, uafhængige serviceværksteder. De er autoriserede til at foretage garanti reparationer på Pioneers vegne. Ved behov for service, venligst tag kontakt med det værksted som ligger i din region. Det vil sikre en hurtig og effektiv service.