Strømforbruk i standbymodus

Strømforbruk i standbymodus er en vesentlig strømforbruker i vanlige husholdninger.

Siden år 2000 har vårt mål vært å designe alle nye A/V produkter med et standby strømforbruk på 1 W eller mindre, og i 2003 hadde våre produkter et gjennomsnitts standbyforbruk på 0.33 W.

Vi var også først ute med frivillig standard på 1 W standby strømforbruk, som ble kopiert av hjemmeelektronikkindustrien i 2004.