CA-R-FD.003

Grensesnitt på rattkontroll

CA-R-FD.003

fulle spesifikasjoner

hovedfunksjoner

AndreDette elementet gir også informasjon om kjøretøyets hastighetspuls, ryggesignal og informasjon om parkeringsbrems på/av.