Serviceverksteder

For å sikre kvaliteten på reparasjon av Pioneer produkter, har vi inngått avtaler med utvalgte, uavhengige serviceverksteder.
De er autorisert til å foreta garantireparasjoner på Pioneers vegne.
Ved behov for service, vennligst ta direkte kontakt med et av verkstedene under. Det vil sikre en hurtig og effektiv service.

Service Kompaniet AS avd. Oslo
Stålfjæra 26
0975 Oslo
Tlf. 21 03 21 30
Fax: 21 03 21 31
Send e-post: oslo@servicekompaniet.no
Søk etter innsendt service
Bestille 2R blankett

Servicesenteret AS
Ystenesgate 16
6003 Ålesund
Tlf.: 70 12 45 92
Fax: 70 12 18 46
Send e-post
www.servicesenteret.as
Søk etter innsendt service
Bestille 2R blankett