Ochrona danych

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

PIONEER EUROPE NV oraz jego przedstawicielstwa w Europie uważają, że Państwa prywatność jest niezwykle istotną kwestią i zamierzamy ją chronić. W celu zapewnienia lepszej ochrony Państwa prywatności poniżej przedstawiamy nasze działania w tym zakresie oraz możliwości dokonania wyboru przez Państwa co do sposobu zbierania i wykorzystania swoich danych osobowych.

Niniejsza polityka odnosi się do następujących stron:

www.pioneer-car.eu/eur/ www.pioneer.at www.pioneer-car.eu/be www.pioneer.ch
www.pioneer-car.eu/de www.pioneer-car.eu/dk www.pioneer-car.eu/es www.pioneer-car.eu/fi
www.pioneer-car.eu/fr www.pioneer-car.eu/it www.pioneer-car.eu/nl www.pioneer-car.eu/no
www.pioneer-car.eu/pt www.pioneer-car.eu/ru www.pioneer-car.eu/se www.pioneer-car.eu/uk
www.ba.pioneer.eu www.bg.pioneer.eu www.pioneer.com.cy www.pioneer-ncy.com
www.cz.pioneer.eu www.pioneer.gr www.hr.pioneer.eu www.hu.pioneer.eu
www.ie.pioneer.eu www.mk.pioneer.eu www.pioneer.com.mt www.ro.pioneer.eu
www.rs.pioneer.eu www.pioneer.si www.sk.pioneer.eu www.pioneer.com.tr
www.pioneerdj.com secure.pioneer.eu www.pioneer-car.eu/pl

Korzystanie z tych stron oznaczać będzie zgodę i akceptację naszej klauzuli polityki prywatności. W przeciwnym razie prosimy o nie dostarczanie nam żadnych danych osobowych.

1. Jakie dane osobowe zbieramy?​
Przy okazji rejestracji produktu, zapytania serwisowego, odpowiedzi na badania, przystąpieniu do udziału w konkursie, korespondencji z nami i w szczególnych okolicznościach prosimy o podanie informacji identyfikacyjnych na wyżej wymienionych stronach internetowych.

Państwo podejmujecie decyzję czy kontynuować proces wymagający podania danych osobowych. Jeśli nie chcesz podawać takich informacji możliwe, że nie będzie można zakończyć danej procedury.

Podobnie jeśli odwiedzicie Państwo nasze strony internetowe, zbierzemy informacje nazywane "clickstreams" (adres IP, nazwa domeny itp.). Informacje te wraz ze szczegółami podanymi przez Państwa pozwalają nam lepiej zorganizować waszą wizytę na naszych stronach internetowych.

2. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane informacje?
Zebrane informacje wykorzystujemy w następujący sposób:

  1. W celu dostarczenia Państwu informacji na temat aktualizacji produktów, nowych produktów, usług, newslettera, emaili informacyjnych i badawczych na temat przyszłych udoskonaleń produktów;
  2. W celu asystowania w tworzeniu informacji istotnych dla Państwa;
  3. W celu dostarczenia Państwu ofert specjalnych, którymi możesz być zainteresowany;
  4. W celu asystowania w tworzeniu lepszych produktów i usług spełniających Państwa oczekiwania;
  5. W celu umożliwienia pobierania dokumentów, uzyskania dostępu do usług lub zaangażowaniem w wybrane aktywności;
  6. W celu ułatwienia szybkiego odnajdywania oprogramowania, usług lub informacji produktowych istotnych dla Państwa.

3. W jaki sposób chronimy dane osobowe?
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych stworzyliśmy odpowiednie zabezpieczenia. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonej sieci, do której dostęp ma ograniczona ilość osób posiadająca specjalne prawa dostępu i zachowująca oraz przestrzegająca poufną naturę tych danych.

Pomimo powyższych zabezpieczeń zawsze kiedy wysyła się dane do Internetu istnieje ryzyko, że mogą one zostać przejęte i wykorzystane przez osoby trzecie, nad którymi nie ma kontroli. Mimo iż czynimy wszelkie możliwe wysiłki w celu zabezpieczenia danych osobowych i prywatności, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa informacjom, które udostępniacie Państwo w internecie.

4. Kto ma dostęp do danych osobowych i w jakim zakresie?
Nie sprzedajemy, ani nie przekazujemy danych osobowych w jakiejkolwiek formie do osób trzecich innych niż wyżej wymienione firmy oraz w innych celach niż wcześniej opisane.  Nie odbywa się to w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego poinformowania i zgodnie z legislacją zabezpieczania danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zewnętrznym współpracownikom w celu wykonania pewnych usług dla nas. Mogą one zostać wykorzystane w celu zapewnienia wsparcia technicznego. Wymagamy jednocześnie, aby współpracownicy ci zachowali poufność danych oraz ich bezpieczeństwo. Wymaga się również, aby współpracownicy ci wykorzystywali dane osobowe tylko w imieniu PIONEER EUROPE NV.

W każdej chwili można wycofać się z udostępniania danych osobowych osobom trzecim. Można tego dokonać poprzez stronę z kontem w naszym obszarze rejestracji online.

5. Linki
W celu udoskonalenia usług oferowanych przez nasze strony internetowe, możemy zamieścić linki do stron osób trzecich. PIONEER nie odpowiada za procedury ochrony danych osobowych na tych stronach. Zachęcamy was do zapoznania się z ich deklaracją na temat ochrony danych osobowych. PIONEER nie może być odpowiedzialny, ani nie może być za takiego uważany jeśli chodzi o treści i aktywności na tych stronach.

6. Cookies
Strony internetowe PIONEER wykorzystują technologię nazywaną cookies. Cookie to unikalny plik tekstowy, który sieć przesyła do używanego przez Państwa oprogramowania do przeglądania internetu. Cookie pozwala stronie internetowej na dopasowanie prezentowanej informacji do Państwa w oparciu o wasze preferencje przeglądania. PIONEER może wykorzystywać cookies w celu indywidualizacji Państwa stron lub w celu zapamiętania w momencie kiedy rejestrujecie Państwo swoje produkty lub usługi. Jeśli nie chcesz żeby PIONEER przesyłał cookies do Państwa przeglądarki, możesz ustawić oprogramowanie, aby odrzucało cookies. Może to jednak mieć wpływ na możliwość korzystania z niektórych usług na stronach internetowych PIONEER.

7. Wybór i op-out
PIONEER zapewnia różne sposoby w celu przeglądnięcia, edycji lub usunięcia danych osobowych lub rezygnacji z otrzymywania dodatkowych informacji od nas. W momencie podawania nam danych osobowych Pioneer oferuje taki wybór .

Możecie Państwo również przeglądać, aktualizować lub usuwać swoje konta przez edycję ustawień swojego konta i profilu w obszarze rejestracji. W celu zadbania o bezpieczeństwo Państwa prywatności podejmujemy rozsądne działania weryfikujące waszą tożsamość przed przyznaniem dostępu lub przed rozpoczęciem dokonywania zmian.

Jeśli spotkacie się Państwo z utrudnieniami podczas zmiany czy w trakcie usuwania danych osobowych można skontaktować się z nami (szczegóły poniżej) w celu uzyskania pomocy.

8. Zmiany w polityce prywatności
Możemy zdecydować się na modyfikację lub aktualizację tej polityki z powodu zmian legislacyjnych lub w celu objęcia nowych projektów internetowych. Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania takich zmian i prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, ponieważ zmiany te mogą wpłynąć na Państwa jako odwiedzających naszą stronę internetową.

9. Skontaktuj się z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, aspektów prywatności naszych produktów i usług lub jeśli chciałbyś złożyć skargę, prosimy o kontakt:

PIONEER EUROPE NV
European Emarketing Division - Privacy Office
Haven 1087 - Keetberglaan 1
B - 9120 Melsele
Belgium
Tel +32 (0)3 570 511
Fax +32 (0)3 570 895
email privacy@pioneer-eur.com

10. Kto administruje danymi osobowymi?
Nasze strony internetowe i zbierane przez nas informacje są administrowane i utrzymywane przez PIONEER EUROPE NV. Nasze serwery zlokalizowane są w Belgii i w Holandii. PIONEER EUROPE NV podpisał umowy z firmami utrzymującymi strony internetowe w celu zaoferowania odpowiednich zabezpieczeń odnośnie ochrony danych osobowych. W celu zagwarantowania ochrony danych osobowych PIONEER EUROPE NV uzyskał certyfikat ochrony danych osobowych przyznany przez Komisję Ochrony Danych Osobowych w Belgii, która dba o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.