Ochrona danych

WITRYNA ZAWIERAJĄCA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI B2C (1.1)

WERSJA 1.1

Jest to polityka prywatności spółki Pioneer Europe NV i jej podmiotów powiązanych. Polityka prywatności może ulec zmianie np. w wyniku nowych funkcji w witrynie, wymagających przetwarzania danych osobowych. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone w witrynie, zaś zmiany istotne pocztą elektroniczną. Niniejszą wersję Polityki prywatności ostatnio zmieniono w dniu 5 grudnia 2018.

SPIS TREŚCI
1 Kiedy obowiązuje niniejsza Polityka?
2 Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?
3 Które z Państwa danych osobowych przetwarzamy?
4 W jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
5 Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
6 Czy przesyłamy Państwa dane osobowe poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
7 W jaki sposób chroni się Państwa dane osobowe?
8 Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
9 A co z łączami do innych witryn i mediów społecznościowych?
10 Jakie są Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą?
11 Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

1 KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA POLITYKA?
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych spółki Pioneer Europe NV oraz jej podmiotów powiązanych, jeżeli nie wskazano inaczej.

2 KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiada spółka Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV (dalej „Pioneer”, „my”, „nasz”) jest spółką akcyjną istniejącą na mocy przepisów prawa belgijskiego, z siedzibą pod adresem Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia).

3 KTÓRE Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?
Zbieramy dane osobowe: 
- jeśli rejestrują Państwo konto w witrynie,
- jeśli dokonują Państwo subskrypcji newslettera: 
- jeśli używają Państwo naszego formularza kontaktowego w witrynie,
- jeśli biorą Państwo udział w jakimkolwiek konkursie (np. podczas targów branżowych),
- jeśli biorą Państwo udział w ankiecie

Przetwarzamy także informacje pochodzące od osób trzecich, w tym dostawców ciasteczek, zbierane podczas przeglądania witryny przez Państwa. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z naszą. Polityką ciasteczek.

Chcą Państwo wiedzieć więcej?

Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny, przetwarzamy następujące informacje i dane osobowe dotyczące Państwa:: 

— jeśli rejestrują Państwo konto w witrynie: adres e-mail, hasło, powitanie, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, preferowany język, zarejestrowane produkty firmy Pioneer,
— jeśli dokonują Państwo subskrypcji newslettera: adres e-mail, preferencje dotyczące poczty elektronicznej, 
— jeśli używają Państwo naszego formularza kontaktowego w witrynie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer biletu, temat, typ modelu, numer modelu, numer seryjny, tytuł, pytanie i późniejszą korespondencję,
— jeśli biorą Państwo udział w jakimkolwiek konkursie: wszelkie dane podane przez Państwa w celu udziału w konkursie, jak Państwa imię, nazwisko, adres itp., Państwa odpowiedź na pytanie konkursowe,
— jeśli biorą Państwo udział w ankiecie: (jeżeli dotyczy) kod ankiety, informacje o produkcie, imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp., Państwa odpowiedź na pytania ankiety,
— jeśli przeszukują Państwo naszą witrynę: dane otrzymane od dostawców ciasteczek dotyczące Państwa aktywności w naszej witrynie, jak godzina i czas trwania odwiedzin, strony odwiedzane przed i po naszej witrynie, Państwa adres IP, odwiedzane strony, wykorzystywana przeglądarka, dane geograficzne, jak Państwa lokalizacja, Państwa preferowany język itp. 

Firma Pioneer nie wykorzystuje danych osobowych otrzymanych od osób trzecich takich, jak profesjonalni dostawcy danych. Takie dane mogą dotyczyć Państwa preferencji i zainteresowań osobistych, danych kontaktowych itp.

4 W JAKICH CELACH I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
a. Aby na bieżąco informować Państwa o produktach i usługach firmy Pioneer (marketing bezpośredni)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, kiedy poproszą Państwo o przekazywanie informacji o ulepszeniach produktów, nowych produktach, usługach, ofertach specjalnych, wydarzeniach, badaniach nad pomysłami na przyszłe produkty lub ulepszeniami itp., np. zapisując się na nasz newsletter lub rejestrując konto.  

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak Państwa imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język i produkt, który Państwa interesuje.

Zależnie od przypadku takie dane przetwarzamy na podstawie Państwa jednoznacznej zgody, na podstawie realizacji umowy, której Państwo są stroną, lub na podstawie Państwa wniosku o podjęcie kroków przed zawarciem umowy. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili (patrz pytanie 10).

b. Aby udzielić odpowiedzi na pytania i wymienić z Państwem informacje

Jeżeli zadają nam Państwo pytania telefonicznie, pocztą lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na pytanie i przekazać Państwu niezbędne informacje.. 

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak Państwa imię, nazwa Państwa firmy, Państwa stanowisko, Państwa adres e-mail, Państwa numer telefonu, Państwa korespondencja z firmą Pioneer oraz wszelkie inne dane osobowe podane nam przez Państwa, które mogą być istotne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie.

Zależnie od danego przypadku takie dane przetwarzamy na podstawie Państwa wniosku o podjęcie kroków przed zawarciem umowy, na podstawie realizacji umowy, której są Państwo stroną lub na podstawie uzasadnionego interesu firmy Pioneer związanego z przekazaniem Państwu informacji na temat jej działalności.

c. Aby mogli Państwo brać udział w naszych konkursach i ankietach

Przetwarzamy Państwa dane, aby umożliwić Państwu udział w naszych konkursach i poprosić Państwa o opinię w naszych ankietach klientów, jak ankieta dotycząca napraw. W takich przypadkach wykorzystujemy Państwa dane, aby umożliwić Państwu przekazanie nam informacji zwrotnych na temat naszych usług i ocenić zadowolenie klienta, a także sposób doskonalenia naszych usług. Niektóre ankiety są powiązane z konkursem. W takim przypadku wykorzystujemy Państwa dane także do kontaktu z Państwem w razie wygranej.

Przetwarzane przez nas informacje zależą od danego konkursu lub ankiety. W większości przypadków zbierane przez nas dane obejmują Państwa dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i Państwa odpowiedź na pytanie konkursowe/ankietowe). Jeżeli dotyczy, będziemy także przetwarzać takie dane, jak informacje o Państwa produkcie (produkt naprawiony, kategoria produktu, numer modelu, numer seryjny), Państwa informacje zwrotne, kod Państwa ankiety itp.

Zależnie od danego przypadku, takie dane przetwarzamy na podstawie Państwa jednoznacznej zgody lub na podstawie uzasadnionego interesu firmy Pioneer w informowaniu Państwa o jej działaniach i doskonaleniu jej produktów oraz usług na podstawie informacji zwrotnych od klientów. Tak jest na przykład w przypadku naszej ankiety dotyczącej napraw, za której pomocą oceniamy jakość naszych usług naprawczych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili (patrz pytanie 10).

d. Na potrzeby personalizacji i optymalizacji  naszej witryny

Przetwarzamy dane osobowe, aby spersonalizować i zoptymalizować naszą witrynę, a także utworzyć treść istotną dla Państwa oraz zapewnić, że witryna jest łatwa w obsłudze i bezpieczna.  

W tym celu możemy przetwarzać takie dane, jak Państwa adres IP, odwiedzane przez Państwa strony, używana przez Państwa przeglądarka, witryny, które odwiedzili Państwo wcześniej, dane geograficzne, jak Państwa lokalizacja, Państwa preferowany język oraz godzina i czas trwania odwiedzin. W tym celu wykorzystujemy np. ciasteczka. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką ciasteczek. . 

Zależnie od danego przypadku, takie dane przetwarzamy na podstawie Państwa jednoznacznej zgody lub na podstawie uzasadnionego interesu firmy Pioneer w ciągłym doskonaleniu jej witryn oraz doświadczenia użytkownika i ochrony witryn przed cyberatakami itp.

Chcą Państwo wiedzieć więcej?  

W odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych firma Pioneer zawsze polega na:
— wyrażonej przez Państwa zgodzie, np. przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas nawigowania w naszej witrynie lub za pomocą innego pozytywnego działania, z którego można wywnioskować Państwa zgodę. W takim przypadku mają Państwo prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na przyszłość (patrz pytanie 10),
— lub na innej podstawie prawnej, określonej przepisami prawa, np. jeżeli zbieranie danych jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na firmę Pioneer. W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych może być niezbędne również w celu realizacji uzasadnionego interesu firmy Pioneer.

5 KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Firma Pioneer może przekazać Państwa dane osobowe poniższym osobom trzecim, działającym w jej imieniu:: 

— dystrybutorzy i partnerzy, jak podmioty powiązane firmy Pioneer i spółki należące do grupy, w tym nasza spółka nadrzędna, Pioneer Corporation (Japonia), której przekazujemy np. raporty zbiorcze zadowolenia klienta
— usługodawcy realizujący dla nas konkretne usługi, jak agencje marketingowe lub agencje projektowania stron internetowych, które optymalizują naszą witrynę w celu zapewnienia bezproblemowego doświadczenia użytkownika

Dodatkowo firma Pioneer może być zobowiązana do ujawnienia Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa lub nakazu sądowego.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność Państwa danych, co oznacza także zawieranie umów z naszymi partnerami i usługodawcami, określających odpowiedni poziom ochrony danych i nakładających na nich zobowiązania do zachowania poufności.

6 CZY PRZESYŁAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?  
Niektóre dane mogą być przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub przesyłane poza jego terytorium w celach opisanych w punkcie 4 powyżej. Może się zdarzyć, że taki transfer odbywać się będzie za pośrednictwem osób trzecich (jak wspomniano w punkcie 5 powyżej), zarejestrowanych poza terytorium EOG lub ze względu na to, że dane przechowuje się na serwerze umieszczonym poza EOG lub dostępnym spoza tego obszaru.  

W tym zakresie firma Pioneer pragnie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Państwa danych, w szczególności gwarantując decyzję dotyczącą adekwatności w odniesieniu do kraju, do którego przesyłane są dane lub zawierając standardowe klauzule umowne (jak wynika z art. 45 i 46 Rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku pytań dotyczących tego tematu mogą się Państwo skontaktować z naszym specjalistą ds. ochrony danych.

7 W JAKI SPOSÓB CHRONI SIĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Państwa dane osobowe przechowujemy w bezpiecznych sieciach, do których dostęp ma jedynie ograniczona liczba osób posiadających specjalne prawa dostępu i zobowiązanych do szanowania i utrzymania ich poufności.

Pomimo tych środków należy zachować należytą staranność podczas przechowywania i/lub przekazywania Państwa danych osobowych i loginu, w szczególności łącząc się przez sieci niezabezpieczone lub publiczne.

8 JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?  
Firma Pioneer nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne w celach, do których zebrano dane. Firma Pioneer odświeży swą bazę danych kontaktowych do celów marketingowych najpóźniej co trzy lata. W przypadku ankiety zadowolenia klienta usuniemy dane po zakończeniu przetwarzania sumarycznych wyników pod warunkiem, że to nie wpłynie na wyniki ankiety.  

9 A CO Z ŁĄCZAMI DO INNYCH WITRYN I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?
Witryna firmy Pioneer może zawierać odwołania (np. za pośrednictwem hiperłączy) do innych witryn, oferowanych przez inne firmy lub media społecznościowe. Firma Pioneer nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez te witryny. Tamtych witryn nie dotyczy także niniejsza Polityka prywatności. Firma Pioneer radzi, aby sprawdzili Państwo polityki prywatności takich mediów społecznościowych.

Jeżeli przekazują Państwo treści pochodzące z witryny firmy Pioneer w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą widoczne dla odwiedzających takie media społecznościowe. Firma Pioneer nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez te media społecznościowe. Tamtych mediów społecznościowych nie dotyczy także niniejsza Polityka prywatności.

10 JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?  
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawy, do usunięcia swoich danych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz do przenoszalności danych. . 

Mają Państwo także prawo sprzeciwić się ogólnemu przetwarzaniu Państwa danych oraz przetwarzaniu Państwa danych do bezpośrednich celów marketingowych i celów związanych z profilowaniem.

Niektóre z tych praw mogą podlegać warunkom lub wyjątkom.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest oparte na zgodzie, mają Państwo także prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili, co nie wpłynie na legalność przetwarzania przed wycofaniem Państwa zgody.  

Wniosek mogą Państwo wysłać pocztą elektroniczną na adres privacy@pioneer.eu lub tradycyjną na poniższy adres. Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy zasadne kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości przed rozpoczęciem przetwarzania Państwa wniosku. . 

Mogą Państwo także zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje konto, dokonując jego edycji lub zmiany ustawień profilowych w obszarze rejestracji. Łącze

Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla zwykłego miejsca Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO. Na terytorium Belgii organem nadzorczym jest belgijski Urząd Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem contact@apd-gba.be

Chcą Państwo wiedzieć więcej?

Na mocy Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) mają Państwo prawo:

— sprawdzać swoje dane i uzyskiwać do nich dostęp, a także uzyskiwać istotne informacje na temat przetwarzania (cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych itp.),
— wnioskować o poprawienie Państwa danych lub, w razie potrzeby, ich usunięcie zgodnie z art. 17 RODO, w szczególności, gdy nie są niezbędne do celów, w których je zebrano / przetwarzano lub gdy wycofają Państwo zgodę,
— sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonych przypadkach, szczegółowo określonych w art. 21 RODO, w tym przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego i profilowania. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Państwa danych pod warunkiem, że nie będzie obowiązkowych, zgodnych z prawem powodów przetwarzania, mających pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie nie będzie niezbędne do określenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych,
— przeciwstawiać się automatycznej decyzji indywidualnej, w tym profilowaniu, na warunkach wynikających z art. 22 RODO,
— wnioskować o ograniczenie przetwarzania, w niektórych przypadkach szczegółowo opisanych w art. 18 RODO, w szczególności, gdy podważają Państwo poprawność danych, przez czas umożliwiający nam weryfikację poprawności takich danych oraz
— otrzymać swoje dane osobowe w (ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego) formacie, który umożliwi ich przenoszenie, lub przesłać Państwa dane w takim formacie innemu administratorowi danych na warunkach określonych szczegółowo w art. 20 RODO, pod warunkiem istnienia technicznych możliwości.

11 JAK MOGĄ SIĘ PAŃSTWO Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W przypadku dalszych pytań lub reklamacji dotyczących niniejszej witryny lub Polityki prywatności mogą się Państwo skontaktować z nami także:
— pocztą elektroniczna na adres privacy@pioneer.eu,
— pocztą tradycyjną, do rąk Specjalisty ds. ochrony danych, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia).

Prosimy o podanie informacji o produkcie/produktach firmy Pioneer, którego/których dotyczy prośba, a także o załączenie dokumentu potwierdzającego tożsamość.