Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - spotřebitelé

VERZE 1.2

DATUM: 18/01/2022

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Pioneer Europe NV a jejích přidružených společností. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží k informování o zpracování osobních údajů spotřebitelů společnosti Pioneer, včetně zpracování, které probíhá prostřednictvím webových stránek společnosti Pioneer a/nebo online.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů je třeba číst společně se Zásadami používání souborů cookie, které naleznete zde .

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být upraveny například v souvislosti s novými činnostmi zpracování, novými funkcemi na webových stránkách nebo za účelem splnění nových právních, smluvních nebo správních povinností. Doporučujeme proto, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů pravidelně seznamovali. Změny budou oznámeny na našich webových stránkách. Tato verze zásad ochrany osobních údajů byla naposledy upravena dne 18/01/2022.

 

 1. KDY PLATÍ TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů spotřebitelů společností Pioneer Europe NV a jejími přidruženými společnostmi, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem vašich osobních údajů je společnost Pioneer Europe NV. Pioneer Europe NV je akciová společnost podle belgického práva se sídlem na adrese Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgie) („Pioneer“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

 

Společnost Pioneer o vás zpracovává následující informace a osobní údaje: 

 • Pokud si na webových stránkách zaregistrujete účet: e-mailová adresa, heslo, kontaktní údaje (pozdrav, jméno, příjmení, adresa a doručovací adresa, telefonní a faxové číslo), preferovaný jazyk, registrované produkty Pioneer;
 • Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru: kontaktní údaje (pozdrav, jméno, příjmení, e-mailová adresa), e-mailové předvolby;
 • Pokud použijete náš kontaktní formulář na webových stránkách: kontaktní informace (pozdrav, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), číslo tiketu, téma, informace o produktu (typ modelu, číslo modelu, sériové číslo), název, vaše korespondence se společností Pioneer a všechny další osobní údaje, které nám poskytnete a které mohou být relevantní pro zodpovězení vašeho dotazu;
 • V případě objednávky na webových stránkách: kontaktní údaje (pozdrav, jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo, titul), bankovní účet, informace o produktu. Tyto osobní údaje můžeme získat od některého z našich prodejců, když mu poskytnete své informace;

 

 

Pioneer může také používat osobní údaje získané od třetích stran, jako jsou webové agentury, které se týkají vašich preferencí a osobních zájmů, vašich kontaktních údajů atd.

 

 1. PRO JAKÉ ÚČELY A JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

 1. Vytvoření zákaznického účtu

Vaše osobní údaje zpracováváme, když se přihlásíte na webové stránky, abyste si mohli vytvořit účet.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který nám udělíte vyplněním formuláře pro registraci účtu.

 1. Průběžně vás budeme informovat o produktech a službách společnosti Pioneer (přímý marketing)

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vás informovali o aktualizacích produktů, nových produktech, službách, speciálních nabídkách, událostech, akcích, výzkumu budoucích nápadů na produkty nebo jejich vylepšení atd.

V závislosti na konkrétním případě jsou tyto údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, na základě vaší žádosti o provedení kroků před uzavřením smlouvy, na základě plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo na základě našeho oprávněného zájmu informovat naše stávající klienty o našich produktech a službách.

 1. Odpovídání na otázky a výměna informací s vámi

Pokud nám položíte dotaz telefonicky, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli odpovědět na váš dotaz a poskytnout vám potřebné informace. 

V závislosti na konkrétním případě jsou tyto údaje zpracovávány na základě vaší žádosti o provedení kroků před uzavřením smlouvy, na základě plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat vám informace o naší činnosti.

 1. Zpracování objednávek a/nebo dodávek vašich zákazníků

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení a doručení vaší objednávky.

V závislosti na konkrétním případě jsou tyto údaje zpracovávány na základě vaší žádosti o provedení kroků před uzavřením smlouvy nebo na základě plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

 1. Účast v našich průzkumech

Vaše údaje zpracováváme za účelem zjištění vašeho názoru v našich zákaznických průzkumech.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli vyhodnocovat a zlepšovat naše služby a získávat informace o spokojenosti zákazníků.

 

 1. Když navštívíte naše webové stránky

Osobní údaje zpracováváme za účelem personalizace a optimalizace našich webových stránek, vytváření obsahu, který je pro vás relevantní, a pro účely interního reportingu. Informace o souborech cookie používáme také k zajištění snadného používání a odpovídajícího zabezpečení našich webových stránek. 

V závislosti na konkrétním případě jsou tyto údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu (poskytnutého prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie) nebo na základě našeho oprávněného zájmu:

 • při poskytování dobře fungujících a bezpečných webových stránek; a
 • zlepšování webových stránek a stránek sociálních médií a uživatelského zážitku tím, že vám poskytujeme obsah, který je pro vás relevantní.

 

 

 1. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Společnost Pioneer si vybírá strany, kterým poskytuje vaše osobní údaje. Ve všech případech zajistíme dostatečné záruky ochrany a důvěrnosti vašich údajů.

Společnost Pioneer může sdílet vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami, které jednají jménem společnosti Pioneer: 

 • distributory, partnery a přidruženými společnostmi Pioneer, včetně naší mateřské společnosti Pioneer Corporation (Japonsko);
 • poskytovatelé služeb, kteří pro nás poskytují specifické služby, jako jsou marketingové agentury nebo agentury pro tvorbu webových stránek, které optimalizují naše webové stránky, aby zajistily bezproblémový uživatelský zážitek;
 • poskytovatelé IT služeb poskytující technickou podporu;
 • externí poradci: v určitých případech může společnost Pioneer předat vaše osobní údaje externím poradcům, pokud je to nezbytné pro poskytnutí poradenství nebo obhajobu našich práv;
 • orgány veřejné správy: Pioneer může předat vaše osobní údaje dozorovým orgánům nebo policejním, soudním či jiným orgánům, pokud se domníváme, že jsme k tomu povinni na základě platných právních předpisů, soudního příkazu nebo jiné zákonné žádosti; a
 • sociální média: sociální média mohou mít přístup k informacím shromážděným prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií (případně prostřednictvím zásuvných pluginů vložených na webových stránkách Pioneer), poskytovatelů souborů cookie třetích stran, kteří poskytují reklamy, analyzují chování webových stránek nebo vás propojují se sociálními médii.

Pioneer uzavírá smlouvu o zpracování se stranami, které mají přístup k osobním údajům pro výkon svých služeb.

 

 1. PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?

 

Je možné, že společnost Pioneer nebo poskytovatelé služeb pracující pro společnost Pioneer zpracovávají vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V tomto ohledu se společnost Pioneer zavazuje zajistit přiměřenou a dostatečnou úroveň ochrany vašich údajů, zejména na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR pro zemi, do které jsou údaje předávány, uzavřením standardních smluvních doložek podle článku 46.2 GDPR nebo jinými vhodnými zárukami stanovenými v kapitole V GDPR.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně předávání vašich osobních údajů mimo EHP nebo chcete-li získat kopii příslušných dokumentů, můžete zaslat datovanou a podepsanou žádost společnosti Pioneer (viz kontaktní údaje v otázce 10).

 

 1.  JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME?

 

Pioneer přijímá vhodná organizační a technická opatření s ohledem na stav techniky, povahu zpracování a možná rizika, aby co nejlépe chránil vaše osobní údaje před zničením, ztrátou, úpravou nebo jiným neoprávněným zpracováním. Abychom zaručili bezpečnost vašich osobních údajů, zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření a záruk. Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených sítích, ke kterým má přístup pouze omezený počet osob se zvláštními přístupovými právy, které se zavazují respektovat a zachovávat jejich důvěrnost.

Bez ohledu na tato opatření je třeba věnovat náležitou pozornost ukládání a/nebo sdílení vašich osobních údajů a přihlašovacích údajů, zejména při připojení prostřednictvím nezabezpečených nebo veřejných sítí

Společnost Pioneer nebude vaše osobní údaje zpracovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly údaje shromážděny.

 

 1.  CO ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ MÉDIA?

 

Webové stránky společnosti Pioneer obsahují odkazy (např. prostřednictvím hypertextových odkazů, sociálních pluginů, odkazů na provozovatele sociálních médií) na jiné webové stránky, které nabízejí jiné společnosti nebo sociální média. Společnost Pioneer vám vždy doporučuje zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek nebo sociálních médií.

Stránky společnosti Pioneer na sociálních sítích

Pioneer má stránky na Twitteru, Facebooku, Instagramu a YouTube. Při návštěvě těchto stránek budou vaše údaje předány provozovateli příslušné sociální sítě prostřednictvím souborů cookie. Sociální sítě mohou získávat informace, například o tom, které webové stránky jste aktuálně a dříve navštívili, a o vaší IP adrese. Při návštěvě těchto stránek je možné, že od příslušné sociální sítě obdržíme souhrnné údaje ve formě statistik o tom, jak si uživatelé sociálních sítí prohlížejí naše stránky.

 

Možnosti sdílení v sociálních médiích

Naše webové stránky umožňují sdílet obsah na Twitteru, Facebooku, Instagramu a YouTube. Při používání těchto funkcí sociálních pluginů (např. tlačítko „sdílet“, ...) jsou informace o vašem používání přenášeny přímo z vašeho prohlížeče do příslušné sociální sítě. Pokud jste při návštěvě našich webových stránek již zaregistrováni na sociální síti, může provozovatel této sociální sítě přiřadit návštěvu k vašemu osobnímu účtu prostřednictvím sociálních pluginů. Pokud ještě nejste členem žádné sociální sítě, je možné, že sociální sítě prostřednictvím zásuvných modulů sociálních sítí získají a uloží vaši IP adresu a informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte.

Pokud sdílíte obsah z našich webových stránek přímo na stránce sociálních médií, budou vaše osobní údaje viditelné pro návštěvníky těchto sociálních médií. Rozsah a účel shromažďování údajů, jakož i další zpracování a používání údajů sociálními sítěmi a informace o právech a nastaveních na ochranu vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto sociálních sítí.

 

 1. JAKÁ MÁTE JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ PRÁVA?

 

Podle GDPR máte v souvislosti se svými osobními údaji řadu práv. Některá z těchto práv mají velmi specifický rozsah nebo podléhají zvláštním podmínkám či výjimkám. Máte právo:

 • na projednání a nahlédnutí do svých údajů jakož i základní informace o zpracování svých osobních údajů (účely zpracování, kategorie zpracovávaných údajů atd.);
 • požadovat opravu svých údajů nebo v případě potřeby jejich vymazání za určitých podmínek, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny/zpracovány, nebo pokud jste odvolali svůj souhlas;
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v určitých konkrétních případech. V takovém případě nebudeme vaše údaje dále zpracovávat, pokud pro to nebudou existovat závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu a profilování, aniž byste museli uvádět důvod;
 • nesouhlasit s automatizovaným individuálním rozhodováním za určitých podmínek;
 • požádat o omezení zpracování, zejména pokud zpochybňujete přesnost údajů, a to na dobu, která nám umožní ověřit přesnost těchto údajů; a
 • přijímat vaše osobní údaje v (strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném) formátu, který umožňuje jejich přenos, nebo předávat vaše údaje v takovém formátu jinému správci údajů, a to za určitých podmínek a je-li to technicky možné.

 

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte rovněž právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. 

Svou žádost můžete zaslat na níže uvedené kontaktní údaje. V zájmu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme před zpracováním vaší žádosti přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti. 

Svůj účet můžete také zkontrolovat, aktualizovat nebo odstranit úpravou nastavení účtu a profilu v registrační oblasti 

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení GDPR. Belgický úřad pro ochranu údajů je dozorovým úřadem pro Belgii a lze jej kontaktovat na adrese contact@apd-gba.be.

 

 

 1. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

 

Pokud máte další dotazy nebo stížnosti týkající se těchto webových stránek nebo těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás také kontaktovat:

 • Mailem na privacy@pioneer.eu; nebo
 • Poštou na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgie).

 

Žádáme vás, abyste připojili informace o produktu (produktech) Pioneer, kterého (kterých) se vaše žádost týká, a abyste přiložili doklad o své totožnosti.