Privacy Policy

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT – ügyfeleknek

1.2-ES VÁLTOZAT

DÁTUM: 2022.01.18

Ez a dokumentum a Pioneer Europe NV és kapcsolt vállalkozásainak adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazza. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa Önt a Pioneer-ügyfelek személyes adatainak kezeléséről, beleértve a Pioneer webhelyén keresztül és/vagy online módon végzett adatkezelést.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Cookie-kra vonatkozó szabályzattal együttesen értendő, amely a következő helyen érhető el.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítható például új adatkezelési tevékenységekkel vagy a webhely új funkcióival kapcsolatban, illetve új jogi, szerződéses vagy adminisztratív kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. Ebből kifolyólag javasoljuk az Adatvédelmi nyilatkozat rendszeres áttekintését. Az esetleges módosításokról a webhelyünkön teszünk bejelentést. Az Adatvédelmi nyilatkozat jelen változatának utolsó módosítási dátuma: 2022.01.18

 

 1. MILYEN ESETEKBEN ÉRVÉNYES A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT?

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat azon személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik, akik a Pioneer Europe NV vagy kapcsolt vállalkozásainak ügyfelei, kivéve, ahol ettől eltérő tájékoztatás van feltüntetve.

 

 1. KI A FELELŐS AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉÉRT?

 

A Pioneer Europe NV az adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során. A Pioneer Europe NV a belga jog szerinti részvénytársaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye: Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgium) („Pioneer”, „mi”, vagy a többes szám első személy ragozott alakjai).

 

 1. MILYEN ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

 

A Pioneer a következő, Önre vonatkozó információkat és személyes adatokat kezeli: 

 • Ha Ön fiókot regisztrál a webhelyen: e-mail-cím, jelszó, kapcsolati adatok (megszólítás, vezetéknév, utónév, lakcím és szállítási cím, telefon- és faxszám), előnyben részesített nyelv, regisztrált Pioneer-termékek.
 • Ha Ön feliratkozik a hírlevélre: kapcsolati adatok (megszólítás, vezetéknév, utónév, e-mail-cím), e-mailes preferenciák.
 • Ha Ön a webhelyen található kapcsolatfelvételi űrlapot használja: kapcsolati adatok (megszólítás, vezetéknév, utónév, e-mail-cím, telefonszám), szolgáltatási jegy száma, témakör, termékadatok (modelltípus, modellszám, sorozatszám), cím, az Ön a Pioneerrel folytatott levelezése, és minden további személyes adat, amelyet Ön megoszt velünk, és hasznos lehet a kérdése megválaszolása szempontjából.
 • Ha Ön rendelést ad le a webhelyen: kapcsolati adatok (megszólítás, vezetéknév, utónév, e-mail-cím, lakcím, telefonszám, megszólítás), bankszámlaszám, termékadatok. Lehetséges, hogy a személyes adatokat egy viszonteladónktól kapjuk meg, ha Ön az adatokat az adott viszonteladónak adja át.

 

 

A Pioneer az Ön olyan személyes adatait is felhasználhatja, amelyeket harmadik felektől, mint például webes ügynökségektől kapott, és amelyek többek között az Ön preferenciáira és személyes érdeklődési köreire vagy az Ön kapcsolati adataira vonatkoznak.

 

 1. MILYEN CÉLOKBÓL ÉS HOGYAN KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

 1. Ügyfélfiók létrehozása

Amikor Ön feliratkozik a webhelyre, a személyes adatait egy fiók létrehozása céljából kezeljük.

Az ilyen adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, amelyet a fiókregisztrációs űrlap kitöltésével ad meg nekünk.

 1. A Pioneer termékeiről és szolgáltatásairól való tájékoztatás nyújtása Önnek (direktmarketing)

Személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy tájékoztathassuk Önt a termékfrissítésekről, új termékekről, szolgáltatásokról, különleges ajánlatokról, eseményekről, akciókról, a jövőbeli termékötletekkel vagy fejlesztésekkel kapcsolatos felmérésekről stb.

Az adott esettől függően az ilyen adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása, az Ön kérelme adott lépések megtételére egy szerződés megkötése előtt, egy szerződés teljesítése, amelynek Ön részes fele, vagy pedig jogos érdekünk meglévő ügyfeleink a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatására.

 1. Kérdések megválaszolása és információcsere Önnel

Ha a kérdéseit telefonon, levélben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül teszi fel, személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy válaszolhassunk a kérdésére, és elláthassuk Önt a szükséges információkkal. 

Az adott esettől függően az ilyen adatok kezelésének alapja az Ön kérelme adott lépések megtételére egy szerződés megkötése előtt, egy szerződés teljesítése, amelynek Ön részes fele, vagy pedig jogos érdekünk arra, hogy tájékoztassuk Önt a tevékenységeinkről.

 1. Az Ön ügyfélrendeléseinek és/vagy szállításainak teljesítése

Személyes adatait a rendelése kezelésének és szállításának érdekében kezeljük.

Az adott esettől függően az ilyen adatok kezelésének alapja az Ön kérelme adott lépések megtételére egy szerződés megkötése előtt, vagy egy szerződés teljesítése, amelynek Ön részes fele.

 1. Részvétel a felméréseinkben

Személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy ügyfélfelmérésekben kérhessük ki az Ön véleményét.

Az ilyen adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása, vagy pedig jogos érdekünk szolgáltatásaink értékelésére és fejlesztésére, valamint az ügyfél-elégedettséggel kapcsolatos információszerzésre.

 

 1. Ha Ön meglátogatja a webhelyünket

Személyes adatait annak érdekében kezeljük, hogy személyre szabhassuk és optimalizálhassuk a webhelyünket, illetve az Ön számára releváns tartalmakat hozhassunk létre, továbbá belső jelentéskészítési célból. Emellett cookie-adatok felhasználásával biztosítjuk, hogy a webhelyünk könnyen használható és megfelelően biztonságos legyen. 

Az adott esettől függően az ilyen adatok kezelésének alapja az Ön hozzájárulása (amelyet a cookie-értesítésünkön keresztül adott meg), vagy pedig jogos érdekünk a következőkre:

 • jól működő, biztonságos webhely biztosítása; és
 • a webhelyek, a közösségimédia-oldalak és a felhasználói élmény fejlesztése az Ön számára releváns tartalmak biztosításával.

 

 

 1. KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A Pioneer csak bizonyos kiválasztott felekkel osztja meg az Ön személyes adatait. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy megfelelő biztonsági intézkedések legyenek érvényben az Ön adatai biztonságának és bizalmasságának védelme érdekében.

A Pioneer a következő, a Pioneer megbízásából tevékenykedő harmadik felekkel oszthatja meg az Ön személyes adatait: 

 • forgalmazók, partnerek és a Pioneer kapcsolt vállalkozásai, beleértve a Pioneer anyavállalatát, a Pioneer Corporationt (Japán);
 • szolgáltatók, amelyek adott szolgáltatásokat biztosítanak számunkra, mint például marketingügynökségek, vagy webes tervezőügynökségek, akik a zökkenőmentes felhasználói élmény érdekében optimalizálják a webhelyünket;
 • informatikai szolgáltatók, akik műszaki támogatást biztosítanak;
 • külső tanácsadók: a Pioneer bizonyos esetekben átadhatja az Ön adatait külső tanácsadóknak, ha erre szükség van az általuk számunkra nyújtott tanácsadáshoz vagy jogaink megvédéséhez;
 • közhatóságok: a Pioneer átadhatja az Ön személyes adatait felügyeleti szerveknek, illetve a rendőrségnek, igazságügyi vagy más hatóságoknak, ha úgy véljük, hogy erre vagyunk kötelesek a vonatkozó jogszabályok, bírósági végzés vagy más jogszabály szerinti kérés értelmében; illetve
 • közösségi média: a közösségi oldalak hozzáférhetnek a cookie-k és egyéb technológiák (például a Pioneer-webhelyeken beágyazott beépülő modulok) által, valamint a hirdetéseket közvetítő, a webhelyhasználati információkat elemző vagy az Önt a közösségi oldalakkal összekötő harmadik félnek minősülő cookie-szolgáltatók által gyűjtött információkhoz.

A Pioneer adatkezelési megállapodást köt minden olyan féllel, amely a szolgáltatásai teljesítése érdekében hozzáfér a személyes adatokhoz.

 

 1. TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE?

 

Előfordulhat, hogy akár a Pioneer, akár a Pioneernak dolgozó szolgáltatók az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívül kezelik az Ön adatait. E tekintetben a Pioneer elkötelezett az Ön adatainak megfelelő minőségű és szintű védelmének biztosítása mellett, különösen az adattovábbítás célországában az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 45. cikkének megfelelőségi határozatára támaszkodva, a GDPR 46. cikkének (2) bekezdése szerinti általános szerződési feltételek megkötésével, vagy a GDPR V. fejezetében előírt egyéb megfelelőségi óvintézkedésekkel.

Ha bármilyen, az Ön személyes adatainak az EGT-n kívül való továbbítására vonatkozó kérdése van, vagy ha igényelni szeretné a vonatkozó dokumentumok egy példányát, küldjön egy aláírt, dátummal ellátott kérelmet a Pioneer címére (a kapcsolati adatokért lásd a 10. pontot).

 

 1.  HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME, ÉS MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A Pioneer meghozza a szükséges szervezeti és műszaki intézkedéseket, amelyekkel a tudomány állását, a kezelés folyamatát és a potenciális kockázatot figyelembe véve az Ön személyes adatait a lehető legjobban védheti meg a megrongálódástól, az elvesztéstől, a módosítástól vagy bármely egyéb jogosulatlan beavatkozástól. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében számos biztonsági intézkedést és biztosítékot vezettük be. Az Ön személyes adatait biztonságos hálózatokon tároljuk, amelyekhez csak különleges hozzáférési joggal rendelkező, korlátozott számú személy fér hozzá, akik vállalják, hogy tiszteletben tartják és megőrzik azok bizalmas jellegét.

Mindezen intézkedések ellenére az Ön személyes és bejelentkezési adatainak tárolása és/vagy megosztása során ajánlott kellő körültekintéssel eljárni, különösen akkor, ha nem biztonságos vagy nyilvános hálózaton keresztül csatlakozik.

A Pioneer nem kezeli a személyes adatait a begyűjtéskor megjelölt célhoz szükséges időnél tovább.

 

 1.  MI A HELYZET A MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOKKAL ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁVAL?

 

A Pioneer webhelye tartalmaz más vállalatok vagy közösségi oldalak által felajánlott más oldalra mutató hivatkozásokat (pl. hiperhivatkozásokat, közösségi oldal beépülő moduljait, közösségi oldal üzemeltetőire mutató hivatkozásokat). A Pioneer minden esetben azt javasolja, hogy ellenőrizze ezeknek a webhelyeknek és közösségi oldalaknak az adatvédelmi szabályzatát.

A Pioneer közösségi médiás oldalai

A Pioneernak a Twitteren, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is van oldala. Ezekre az oldalakra látogatva az Ön adatai a cookie-k használatával az adott közösségi oldal üzemeltetőjéhez lesznek továbbítva. A közösségi oldalak olyan információkat kaphatnak meg, mint például az Ön által nemrégiben, illetve közvetlenül megelőzően meglátogatott webhelyek, vagy az IP-címe. Ha ezekre az oldalakra látogat, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldaltól aggregált adatokat kapunk az oldalainkat felkereső közösségioldal-használók oldalmegtekintési statisztikáinak formájában.

 

Megosztási lehetőségek a közösségi oldalakon

Webhelyünk lehetővé teszi, hogy Ön megossza annak tartalmát a Twitteren, a Facebookon, az Instagramon vagy a YouTube-on. Ha az ilyen közösségi beépülő modulokat (pl. a „megosztás” gombot) használja, a használatra vonatkozó információ a böngészőjéből közvetlenül az adott közösségi oldalhoz lesz továbbítva. Ha Ön a webhelyünkön tett látogatáskor már regisztrálva van a közösségi oldalon, a közösségi oldal üzemeltetője a beépülő modulon keresztül hozzákapcsolhatja a látogatást az Ön személyes fiókjához. Ha még nem tagja az adott közösségi oldalnak, a közösségi oldalak a közösségi beépülő modulokon keresztül akkor is megszerezhetik és eltárolhatják az Ön IP-címét és az Ön által használt böngészőre és operációs rendszerre vonatkozó információkat.

Ha Ön a webhelyünkről közvetlenül oszt meg tartalmat a közösségi oldalon, személyes adatai láthatók lesznek a közösségi oldal látogatói számára. Az adatgyűjtés hatályára és céljára, valamint a közösségi oldal további adatkezelési gyakorlatára, az Önt megillető jogokra és az adatvédelmi beállításokra vonatkozó információk tekintetében az említett közösségi oldalak adatvédelmi irányelveire hivatkozunk.

 

 1. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT ÉRINTETTKÉNT?

 

A GDPR értelmében Önt számos, a személyes adataira vonatkozó jog illeti meg. Ezen jogok némelyike különleges hatályú vagy különleges feltételekhez vagy kivételekhez kötött. Önnek joga van:

 • A személyes adataihoz és a kezelésükre vonatkozó alapvető információkhoz (a kezelés célja, a kezelt adatok kategóriái stb.) hozzáférni, ezeket megvizsgálni.
 • Kérelmezni adatainak helyreigazítását vagy bizonyos körülmények között akár a törlésüket is, különösen akkor, ha a begyűjtés vagy kezelés céljához már nincs rájuk szükség, vagy ha Ön visszavonta a hozzájárulását.
 • Bizonyos sajátos esetekben tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben elállunk adatainak kezelésétől, kivéve, ha az Ön érdekeit, jogait és szabadságát felülmúló, jogilag kényszerítő okunk van annak folytatására, vagy ha az adatok kezelésére jogi követelések igazolása, védelme vagy gyakorlása miatt van szükség. Bármikor és indoklás nélkül joga van tiltakozni a direktmarketing és a profilalkotás ellen.
 • Bizonyos feltételek mellett az automatizált egyedi döntéseket ellenezni.
 • Követelni az adatkezelés korlátozását egy olyan időtartamra, amely elegendő ahhoz, hogy ellenőrizzük ezen adatok pontosságát, különösen abban az esetben, ha Ön vitatja az adatok helyességét.
 • Bizonyos körülmények között és ha műszakilag ez lehetséges, megkapni a személyes adatait olyan (strukturált, széles körben használt és géppel olvasható) formában, amely lehetővé teszi az adatok hordozását vagy átvitelét más adatkezelőhöz.

 

Továbbá, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni anélkül, hogy ez érintené a hozzájárulás visszavonása előtt végzett kezelés jogszerűségét. 

Kérelmét az alább felsorolt elérhetőségekre küldheti el. Az Ön adatainak és biztonságának védelme érdekében kérelme feldolgozása előtt észszerű lépéseket teszünk az Ön személyazonosságának igazolására. 

Fiókját a fiók- és profilbeállítások szerkesztésével ellenőrizheti, frissítheti vagy törölheti is a regisztrációs területen

Önnek joga van panaszt benyújtani a lakóhelye, munkahelye vagy a GDPR feltételezett megsértésének helye szerint illetékes felügyeleti szervhez. Belgiumban a belga adatvédelmi hivatal az illetékes felügyeleti szerv, amelyet a következő címen lehet elérni: contact@apd-gba.be.

 

 

 1. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

 

Ha a webhellyel vagy az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban további kérdése vagy panasza van, az alábbi módokon léphet velünk kapcsolatba:

 • E-mailen, a privacy@pioneer.eu e-mail-címen.
 • Postai úton, az adatvédelmi tisztviselőnek címezve: Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgium).

 

Kérjük, hogy tüntesse fel a kérelme tárgyát képező termék(ek) információit, és csatoljon egy igazolást a személyazonosságáról is.