Privacybeleid

PRIVACYBELEID - consumenten

VERSIE 1.2

DATUM: 18/01/2022

Dit is het privacybeleid van Pioneer Europe NV en zijn dochterondernemingen. Dit privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens van consumenten van Pioneer, met inbegrip van de verwerking die via de website van Pioneer en/of online plaatsvindt.

Dit privacybeleid moet samen met het cookiebeleid worden gelezen. U vindt het cookiebeleid hier.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe verwerkingsactiviteiten, nieuwe functies op de website of om nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen te kunnen nakomen. We raden u dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig na te lezen. Wijzigingen zullen op onze website worden bekendgemaakt. Deze versie van het privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2022.

 

 1. WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van consumenten door Pioneer Europe NV en zijn dochterondernemingen, tenzij anders vermeld.

 

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Pioneer Europe NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Pioneer Europe is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op Keetberglaan 1, 9120 Beveren (België) NV ("Pioneer", "wij of "ons") .

 

 1. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?

 

Pioneer verwerkt de volgende informatie en persoonlijke gegevens over u: 

 • als u een account aanmaakt op de website: e-mailadres, wachtwoord, contactgegevens (aanhef, voornaam, achternaam, adres en verzendadres, telefoon- en faxnummer), voorkeurstaal, geregistreerde Pioneer-producten;
 • als u zich inschrijft op de nieuwsbrief: contactgegevens (aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres), e-mailvoorkeuren;
 • als u ons contactformulier op de website gebruikt: contactgegevens (aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer), ticketnummer, onderwerp, productinformatie (modeltype, modelnummer, serienummer), titel, communicatie met Pioneer en alle andere persoonlijke gegevens die u verstrekt en die relevant kunnen zijn voor het beantwoorden van uw vraag;
 • als u een bestelling plaatst op de website: contactgegevens (aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, titel), bankrekening, productinformatie. Het is mogelijk dat wij deze persoonlijke gegevens ontvangen van een van onze dealers wanneer u uw informatie daar indient;

 

 

Pioneer kan ook persoonlijke gegevens gebruiken die zijn ontvangen van derden, zoals webbureaus, en die betrekking hebben op uw voorkeuren en persoonlijke interesses, uw contactgegevens enz.

 

 1. VOOR WELK DOELEINDEN EN HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

 1. Om een account voor de klant aan te maken

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u zich op onze website registreert om een account aan te maken.

Deze gegevens worden verwerkt op basis de toestemming die u daarvoor geeft door het formulier in te vullen om een account aan te maken.

 1. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Pioneer (direct marketing)

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van upgrades van producten, nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen, gebeurtenissen, acties, onderzoek naar ideeën voor toekomstige producten of verbeteringen enz.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of op basis van ons legitieme belang om onze bestaande klanten informatie te verstrekken over onze producten en diensten.

 1. Om vragen te beantwoorden en informatie met u uit te wisselen

Als u ons telefonisch, per post of via het contactformulier vragen stelt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw vraag te beantwoorden en u van de nodige informatie te voorzien. 

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract, op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of op basis van ons legitieme belang om u informatie te verstrekken over onze activiteiten.

 1. Om uw bestellingen en/of leveringen te verwerken

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te behandelen en te leveren.

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of op basis van de uitvoering van een contract waarbij u partij bent.

 1. Om deel te nemen aan onze enquêtes

Wij verwerken uw gegevens om in onze enquêtes naar uw mening te vragen.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van ons legitieme belang om onze diensten te beoordelen en te verbeteren en om een duidelijk beeld te krijgen van de klanttevredenheid.

 

 1. Wanneer u onze website bezoekt

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om onze website te personaliseren en te optimaliseren, om inhoud aan te bieden die relevant is voor u en voor interne rapportering. Wij gebruiken ook de informatie van cookies om ervoor te zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is en naar behoren beveiligd is. 

Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw toestemming (gegeven via de cookiebanner) of op basis van ons legitieme belang:

 • om een goed functionerende en beveiligde website aan te bieden; en
 • om de websites, de pagina's op social media en de ervaring van de gebruikers te verbeteren door inhoud aan te bieden die relevant is voor u.

 

 

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Pioneer is selectief in de partijen waaraan uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt. In elk geval zullen wij ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Pioneer kan uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen die optreden namens Pioneer: 

 • verdelers, partners en dochterondernemingen van Pioneer, met inbegrip van onze moedermaatschappij, Pioneer Corporation (Japan);
 • dienstverleners die specifieke diensten verlenen voor ons, zoals marketingbureaus of webdesignbureaus die onze website optimaliseren met het oog op een vlotte gebruikerservaring;
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden;
 • externe adviseurs: in bepaalde gevallen kan Pioneer uw persoonlijke gegevens overdragen aan externe adviseurs indien dat noodzakelijk is om ons advies te geven of onze rechten te verdedigen;
 • overheidsinstanties: Pioneer kan uw persoonlijke gegevens overdragen aan toezichthoudende autoriteiten of politie-, gerechtelijke of andere autoriteiten indien wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijk bevel of een ander wettelijk verzoek; en
 • social media: social media kunnen toegang hebben tot de informatie die wordt verzameld via cookies en andere technologieën (mogelijk via de invoegtoepassingen op de websites van Pioneer), aanbieders van cookies van derden die advertenties plaatsen, websitegebruik analyseren of u verbinden met social media.

Pioneer sluit een overeenkomst inzake verwerking met de partijen die toegang hebben tot persoonlijke gegevens voor het verlenen van hun diensten.

 

 1. VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

 

Het is mogelijk dat Pioneer of de dienstverleners die voor Pioneer werken, uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. In dat opzicht legt Pioneer zich erop toe te zorgen voor een adequaat en voldoende hoog beschermingsniveau van uw gegevens, met name door te vertrouwen op een adequaatheidsbesluit zoals bedoeld in artikel 45 van de AVG voor het land waaraan de gegevens worden verstrekt, door standaard contractbepalingen zoals bedoeld in artikel 46, lid 2 van de AVG, of door andere passende waarborgen zoals bedoeld in hoofdstuk V van de AVG.

Als u vragen hebt over de doorgifte van uw persoonlijke gegevens buiten de EER of als u een kopie van de relevante documenten wenst, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek versturen naar Pioneer (zie contactgegevens onder vraag 10).

 

 1.  HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMD EN HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

 

Pioneer treft passende organisatorische en technische maatregelen, rekening houden met de state of the art, de aard van de verwerking en mogelijke risico's, om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of andere onbevoegde verwerking. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, hebben wij een reeks veiligheidsmaatregelen en waarborgen ingesteld. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde netwerken die slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten die zich ertoe verbinden het vertrouwelijke karakter ervan te respecteren en te behouden.

Ondanks deze maatregelen moet u de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het opslaan en/of delen van uw persoonlijke gegevens en inloggegevens, in het bijzonder wanneer u verbinding maakt via onveilige of openbare netwerken.

Pioneer zal uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

 

 1.  HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIAL MEDIA?

 

De website van Pioneer bevat verwijzingen (bijvoorbeeld via hyperlinks, sociale invoegtoepassingen, links naar socialmediaoperators) naar andere websites, die door andere bedrijven of via social media worden aangeboden. Pioneer raadt u altijd aan om het privacybeleid van deze websites of social media te raadplegen.

Socialmediapagina's van Pioneer

Pioneer heeft pagina's op Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Wanneer u deze pagina's bezoekt, worden uw gegevens door middel van cookies doorgestuurd naar de operator van het respectieve sociale netwerk. Sociale netwerken kunnen informatie ontvangen, zoals welke websites u nu en voordien hebt bezocht en uw IP-adres. Wanneer u deze pagina's bezoekt, is het mogelijk dat wij van het respectieve sociale netwerk geaggregeerde gegevens ontvangen in de vorm van statistieken over de wijze waarop onze pagina's worden bekeken door gebruikers van social media.

 

Opties voor delen op social media

Op onze website kunt u inhoud delen met Twitter, Facebook, Instagram en YouTube. Wanneer u deze sociale invoegtoepassingen (bv. knop "delen", ...) gebruikt, wordt informatie over uw gebruik direct van uw browser naar het betreffende sociale netwerk gestuurd. Als u reeds bent aangemeld voor een sociaal netwerk wanneer u onze website bezoekt, kan de operator van dat sociale netwerk het bezoek mogelijk aan uw persoonlijke account toewijzen via de sociale invoegtoepassingen. Als u nog geen lid bent van een sociaal netwerk, kunnen sociale netwerken nog steeds uw IP-adres en informatie over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, ontvangen en opslaan door middel van de sociale invoegtoepassingen.

Als u inhoud van onze website deelt via social media, zullen uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van deze social media. Voor het toepassingsgebied en het doel van de gegevensverzameling en voor de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door sociale netwerken en informatie over rechten en instellingen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, verwijzen wij u door naar het beleid van deze sociale netwerken.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS BETROKKENE?

 

Op grond van de AVG hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Sommige rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderhevig aan speciale voorwaarden of uitzonderingen. U hebt het recht om:

 • uw gegevens te raadplegen, evenals essentiële informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens (verwerkingsdoelen, categorieën van verwerkte gegevens enz.);
 • om rectificatie van uw gegevens te vragen of, indien nodig, om de verwijdering ervan, onder bepaalde omstandigheden, met name wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in specifieke gevallen. In dat geval zullen we uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden als die verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor direct marketing en profilering zonder hiervoor een reden op te geven;
 • zich te verzetten tegen een geautomatiseerde individuele beslissing onder bepaalde voorwaarden;
 • een beperking van de verwerking te vragen, met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, voor een bepaalde periode zodat wij de juistheid van deze gegevens kunnen controleren; en
 • uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een (gestructureerde, gangbare en machineleesbare) vorm, zodat zij kunnen worden overgedragen of doorgestuurd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder bepaalde voorwaarden en indien dat technische mogelijk is.

 

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u tevens het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. 

Om uw vraag te verzenden, kunt u de hieronder genoemde contactgegevens gebruiken. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij uw verzoek verwerken. 

U kunt uw account ook nakijken, bijwerken of verwijderen door uw account- en profielinstellingen in het registratiegebied te bewerken. 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van een vermeende inbreuk op de AVG. De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit voor België en kan worden gecontacteerd via contact@apd-gba.be.

 

 

 1. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 

Als u verdere vragen of klachten hebt over deze website of over dit privacybeleid, kunt u ook contact opnemen met ons.

 • Per e-mail op privacy@pioneer.eu; of
 • Per post, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (België).

 

Wij verzoeken u vriendelijk om informatie te geven over het/de Pioneer-product(en) waar uw vraag betrekking op heeft en een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen