Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op alle websites ("Sites"), inclusief maar niet beperkt tot https:\\aftersales.pioneer.eu en https://www.pioneer-car.eu/eur/, beheerd door Pioneer Europe NV ("naamloze vennootschap"/"société anonyme"), met geregistreerd kantoor te Haven 1087, Keetberglaan 1 B, 9120 Melsele, België en geregistreerd in de Crossroads Bank of Enterprises onder nummer 0406.999.132 met btw-nummer BE 0406.999.132 ("Pioneer").

Door uzelf toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze Sites bevestigt u dat u de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op elk bezoek aan de Sites en op alle informatie daarop of het gebruik daarvan, hebt gelezen en dat u ze hebt geaccepteerd. De Site mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u de Sites niet te gebruiken.

2. Aanpassingen

Pioneer kan de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment reviseren en bijwerken. Raadpleeg deze pagina's dus bij elk bezoek aan de Sites. Uw voortgezette gebruik van de Sites na eender welke wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden betekent dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

Eender welk aspect van de Sites kan zonder kennisgeving en kunnen naar eigen goeddunken van Pioneer worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of bijgewerkt.

3. Gebruik van de Sites en intellectuele-eigendomsrechten

Pioneer, diens contentleveranciers en licentiehouders zijn eigenaren van het copyright, de handelsmerken en alle andere intellectuele-eigendomsrechten in al het materiaal en in alle inhoud, inclusief de afbeeldingen, logo's, teksten, ontwerpen, onderliggende software, etc. op deze Sites ("Content").

Pioneer verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van deze Sites. Deze licentie is exclusief de volgende onderdelen:

- het recht op het deels of in het geheel aanpassen, kopiëren, dupliceren, publiceren, gebruiken, reproduceren of downloaden van de Sites of de Content daarvan, met uitzondering van het maken van paginacaches die noodzakelijk zijn voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële correcte gebruik van de Sites;

- de wederverkoop of het commerciële gebruik van de Sites of de Content daarvan;

- het gebruiken, bezoeken, downloaden of kopiëren van accountgegevens ten bate van een externe partij;

- het gebruik van datamining, robotten of vergelijkbare hulpprogramma's voor het verzamelen en extraheren van gegevens;

- eender welk afgeleide gebruik van de Sites of de Content daarvan.

 

In het geval van het kopiëren of gebruik van de Content dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Pioneer; bovendien moet de status van Pioneer (en van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van materiaal op onze Sites altijd worden erkend. Aanvragen voor deze acties moeten via e-mail worden verzonden naar info@pioneer.eu.

4. Hyperlinks

Het is mogelijk dat op onze Sites hyperlinks naar andere websites en sociale media staan. Pioneer heeft geen technische of substantiële controlemogelijkheden over deze websites en media.

Indien u een hyperlink naar onze Sites wilt opnemen op uw eigen website, dan dient u vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Pioneer. Deze goedkeuring kan met onmiddellijke ingang eenzijdig worden ingetrokken. De aanvraag moet via e-mail worden verzonden naar info@pioneer.eu.

5. Uw account

U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. Informeer Pioneer onmiddellijk als u vermoedt dat uw wachtwoord bekend is geworden bij anderen of dat het wachtwoord (waarschijnlijk) op een onbevoegde manier wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat de details die u bij ons opgeeft juist en volledig zijn en breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de gegevens die u bij uw registratie hebt opgegeven.

6. Uw gedrag

U mag de Sites niet gebruiken op een manier die ervoor zorgt, of die ervoor kan zorgen, dat de Sites of toegang tot de Sites op welke manier dan ook wordt onderbroken, beschadigd of aangetast.

U mag geen valse of misleidende informatie op de Sites plaatsen.

U mag geen informatie op de Sites invoeren of naar de Sites uploaden die virussen, of andere computerprogrammeermethoden die erop zijn gericht de Sites te beschadigen, bevat.

7. Inhoud van de Sites

De Sites kunnen technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten en mogelijk wijken de kenmerken of kleuren van de weergegeven producten enigszins af van de werkelijke kenmerken en kleuren. Indien u twijfelt of meer informatie nodig hebt, neemt u contact op met uw Pioneer-vertegenwoordiger.

8. Beëindiging

Pioneer behoudt zich het recht voor om toegang tot de Sites te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of aan te passen of bestellingen naar ons eigen goeddunken te annuleren.

9. Privacy

Raadpleeg het Privacybeleid en het Cookiebeleid waarmee uw bezoek aan de Sites wordt beheerd.

10. Toegang tot de Sites

Pioneer doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de Sites niet wordt onderbroken. Uw toegang tot de Sites kan echter tijdelijk worden onderbroken of beperkt. Pioneer probeert de frequentie en duur van dergelijke onderbrekingen of beperkingen te beperken.

11. Aansprakelijkheid

In geen geval en voor zover dat volgens de van toepassing zijnde wetgeving is geautoriseerd (zie punt 12) kunnen Pioneer, noch personen die voor Pioneer werkzaam zijn, aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief en zonder beperking, speciale of indirecte schade, gevolgschade of schade die voorkomt uit het gebruik, de inhoud of de prestaties van deze Sites.

Pioneer geeft geen garantie voor de juiste werking of constante toegankelijkheid van de Sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet het geval is, ongeacht de oorzaak (bijvoorbeeld technische storingen of virussen).

Pioneer verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud, werking en functionaliteit van externe websites die kunnen worden geopend via onze Sites. Pioneer is tevens niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storing van elektronische communicatie via de Sites zoals vertraging, onderschepping of manipulatie van externe partijen met betrekking tot die communicatie.

12. Van toepassing zijnde wetgeving en bevoegde rechtbank

Door gebruik te maken van onze Sites gaat u ermee akkoord dat de inhoud ervan uitsluitend onder de Belgische wetgeving valt. In geval van geschillen hebben uitsluitend de rechtbanken van het juridische district Brussel jurisdictie.

13. Vragen

Neem contact op met info@pioneer.eu indien u meer vragen hebt over deze Sites of deze Gebruiksvoorwaarden.