Skydd av Personuppgifter

Vårt integritetsåtagande

Din integritet är viktig för PIONEER EUROPE NV och dess dotterbolag och distributörer i Europa. Vi respekterar din integritet och avser att skydda den. I syfte att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi detta meddelande som förklarar vår integritetspolicy och vilka alternativ du kan välja mellan när det gäller hur din personliga information inhämtas och används.

Detta integritetsmeddelande gäller följande webbplatser:

www.pioneer-car.eu/eur/ www.pioneer.at www.pioneer-car.eu/be www.pioneer.ch
www.pioneer-car.eu/de www.pioneer-car.eu/dk www.pioneer-car.eu/es www.pioneer.fi
www.pioneer-car.eu/fr www.pioneer-car.eu/it www.pioneer-car.eu/nl www.pioneer-car.eu/no
www.pioneer-car.eu/pt www.pioneer-car.eu/ru www.pioneer-car.eu/se www.pioneer-car.eu/uk
www.ba.pioneer.eu www.bg.pioneer.eu www.pioneer.com.cy www.pioneer-ncy.com
www.cz.pioneer.eu www.pioneer.gr www.hr.pioneer.eu www.hu.pioneer.eu
www.ie.pioneer.eu www.mk.pioneer.eu www.pioneer.com.mt www.ro.pioneer.eu
www.rs.pioneer.eu www.pioneer.si www.sk.pioneer.eu www.pioneer.com.tr
www.pioneerdj.com secure.pioneer.eu

Din användning av dessa webbplatser innebär att du samtycker till och accepterar klausulerna i vår Integritetspolicy. Om så inte är fallet, ber vi dig att inte ge oss någon personlig information.

1. Vilken typ av personlig information inhämtar vi?

Vi frågar efter personlig, identifierbar information när du registrerar en produkt, begär en tjänst, deltar i en undersökning, deltar i en tävling, korresponderar med oss eller utför vissa andra aktiviteter på ovannämnda webbplatser.

Det är du som fattar beslutet om huruvida du vill fortsätta med en aktivitet som kräver personlig information. Om du inte vill tillhandahålla den begärda personliga informationen kan det dock hända att du inte kan slutföra transaktionen.

På liknande sätt gäller att när du besöker våra webbplatser, inhämtar vi information som kallas "klickströmmar" (IP-adress, domännamn osv.). Den här informationen, i kombination med den information som du har gett oss, ger oss möjlighet att bättre anpassa dina besök.

2. Hur använder vi den information som vi inhämtar?

Vi använder personlig information på följande sätt:

För att förse dig med information om produktuppgraderingar, nya produkter, tjänster, nyhetsbrev, informerande e-postmeddelanden och forskning om framtida idéer och förbättringar av produkter;
För att hjälpa oss att skapa innehåll som är relevant för dig;
För att kunna erbjuda dig specialerbjudanden som kan vara av intresse för dig;
För att bistå oss när vi skapar bättre produkter och tjänster som uppfyller dina behov;
För att ge dig tillstånd att ladda ner dokument, erhålla åtkomst till tjänster eller på annat sätt utföra aktiviteter som du väljer; samt
För att hjälpa dig att snabbt hitta programvara, tjänster eller produktinformation som är viktig för dig.

3. Hur skyddar vi din personliga information?

I syfte att garantera säkerheten för din personliga information har vi infört en rad olika säkerhetsåtgärder och -skydd. Din personliga information förvaras på säkra nätverk som endast kan nås av ett begränsat antal personer med speciella åtkomsträttigheter och som förbinder sig att respektera och upprätthålla dess konfidentiella natur.

Trots dessa åtgärder gäller att det när du tillhandahåller personlig information på Internet alltid finns en risk för att den kan fångas upp och användas av tredje part, som vi inte kan kontrollera. Även om vi gör varje ansträngning för att skydda din personliga information och integritet, så kan vi inte garantera säkerheten för den information som du gör tillgänglig över Internet.

4. Vem har tillgång till din personliga information och i vilken utsträckning?

Förutom de företag som omnämns och för de syften som beskrivs ovan, säljer vi inte, handlar vi inte med och vi överför inte heller din personliga information i någon form till tredje part utan att informera dig först och i enlighet med den skyddslagstiftning som för närvarande gäller för personlig information.

Din personliga information kan överföras till utomstående leverantörer som förser oss med tjänster. Dessa leverantörer kan användas för att tillhandahålla teknisk support. Vi kräver att dessa leverantörer håller din personliga information säker och konfidentiell. Vi kräver också att dessa leverantörer endast använder personlig information när de arbetar åt PIONEER EUROPE NV.

Du kan när som helst välja att låta bli att dela din personliga information med tredje part. Detta kan göras via kontosidan i vårt område för online-registrering.

5. Länkar

I syfte att förbättra de tjänster som erbjuds på våra webbplatser kan vi inkludera länkar till webbplatser som tillhör tredje part. PIONEER är inte ansvarigt för integritetsrutinerna på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa deras integritetspolicys, eftersom de kan skilja sig från våra. PIONEER kan inte hållas ansvarigt, och kan inte heller anses vara ansvarigt, för innehållet och aktiviteterna på dessa webbplatser.

6. Cookies

PIONEER:s webbplatser kan använda den branschomfattande teknologi som kallas för cookies. En cookie är en unik textfil som en webbplats skickar till din webbläsare. Cookies gör det möjligt för en webbplats att anpassa den information som presenteras för dig, baserat på dina bläddringsinställningar. PIONEER kan använda cookies för att anpassa dina sidor, eller för att påminna dig när du registrerar produkter eller tjänster. Om du inte vill att PIONEER ska inkludera cookies i din webbläsare kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies. Om du avvisar cookies kan det påverka din förmåga att använda en del av de tjänster som finns på våra PIONEER-webbplatser.

PIONEER använder dessutom cookies för att spåra besök till våra webbplatser. Information som inhämtas så här hjälper oss att optimera webbplatsernas innehåll, navigering och prestanda.

7. Valmöjligheter och alternativet att inte delta

PIONEER tillhandahåller en rad olika sätt för dig att granska, redigera eller ta bort din personliga information eller att välja att inte ta emot ytterligare information från oss. Vi kan erbjuda dig dessa valmöjligheter samtidigt som du ger oss personlig information.

Du kan också granska, uppdatera eller ta bort ditt konto genom att redigera dina konto- och profilinställningar i registreringsområdet. I syfte att skydda din integritet och säkerhet, kommer vi att vidta skäliga steg för att bekräfta din identitet, innan vi ger dig åtkomst eller möjlighet att utföra korrigeringar.

Om du upplever svårigheter när du ändrar eller tar bort din personliga information kan du kontakta oss (se nedan) för hjälp.

8. Ändringar i integritetspolicyn

I framtiden kan vi välja att modifiera eller uppdatera denna policy antingen på grund av ändringar i lagstiftning eller för att täcka nyutveckling av Internet. Vi förbehåller oss därför rättigheten att utföra alla sådana ändringar och ber dig att regelbundet besöka den här sidan, eftersom dessa ändringar kan påverka dig som besökare av vår webbplats.

9. Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy, sekretessaspekterna av våra produkter och tjänster eller vill framföra ett klagomål, kontaktar du:

PIONEER EUROPE NV
European Emarketing Division - Privacy Office
Haven 1087 - Keetberglaan 1
B - 9120 Melsele
Belgium
Tel +32 (0)3 570 511
Fax +32 (0)3 570 895
email privacy@pioneer-eur.com

10. Vem administrerar den personliga informationen?

Pioneer Europe NV administrerar och styr både våra webbplatser och den information som inhämtas. Våra webbplatsservrar och värdar finns i Belgien och Nederländerna. PIONEER EUROPE NV har tecknat avtal med de företag som står som värd för dess webbplatser i syfte att kunna erbjuda tillräckliga garantier avseende skyddet av din personliga information. Personlig information administreras i enlighet med gällande lagstiftning avseende skyddet av personlig information såväl som denna sekretesspolicy. I syfte att försäkra sig om att din personliga information är skyddad har Pioneer Europe NV certifierat sin sekretesspolicy hos den belgiska sekretesskommissionen, en kommission med överinseende när det gäller huruvida bearbetning och användning av personlig information uppfyller kraven i den belgiska lagen om dataskydd.