Skydd av Personuppgifter

SEKRETESSPOLICY B2C WEBBPLATS (1.1)

VERSION 1.1

Detta är sekretesspolicyn för Pioneer Europe NV och dess dotterbolag. Denna sekretesspolicy kan ändras, t.ex. till följd av nya funktioner på webbplatsen som kräver behandling av personuppgifter. Eventuella ändringar meddelas på vår hemsida eller i händelse av betydande förändringar kommer de att meddelas via e-post. Denna version av sekretesspolicyn modifierades senast den 5 december 2018.

INNEHÅLL
1 När gäller denna sekretesspolicy?
2 Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
3 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
4 För vilka ändamål och hur behandlar vi dina personuppgifter?
5 Med vem delar vi dina personuppgifter?
6 Överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?
7 Hur skyddas dina personuppgifter?
8 Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
9 Vad gäller länkar till andra webbplatser och sociala medier?
10 Vad är dina rättigheter som registrerad?
11 Hur kan du kontakta oss?

1 NÄR GÄLLER DENNA SEKRETESSPOLICY?
Den här sekretesspolicyn gäller för behandling av personuppgifter av Pioneer Europe NV och dess dotterbolag, såvida inte annat anges.

2 VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Pioneer Europe NV ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Pioneer Europe NV (nedan kallat ”Pioneer”, ”vi” eller ”vår(t)”) är ett aktiebolag enligt belgisk lag, med säte på Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien).

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Vi samlar in personuppgifter: 
- Om du registrerar ett konto på webbplatsen;
- Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev; 
- Om du använder vårt kontaktformulär på webbplatsen;
- Om du är med i en tävling (t.ex. på en mässa);
- Om du deltar i en undersökning

Vi behandlar också information som kommer från tredje part som cookieleverantörer när du besöker vår webbplats. I detta avseende hänvisas du till vår. Cookie policy.

Vill du veta mer?

Om du använder vår hemsida behandlar vi följande information och personuppgifter om dig:  

- Om du registrerar ett konto på webbplatsen: e-postadress, lösenord, hälsning, namn, efternamn, adress, telefonnummer, önskat språk, registrerade Pioneer-produkter, ...;
- Om du anmäler dig till nyhetsbrevet: e-postadress, e-postinställningar; 
- Om du använder vårt kontaktformulär på webbplatsen: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, biljettnummer, ämne, modelltyp, modellnummer, serienummer, titel, fråga och efterföljande korrespondens;
- Om du är med i en tävling: Alla uppgifter du anger för att delta i tävlingen, t.ex. ditt namn, efternamn, adress m.m., ditt svar på tävlingsfrågan;
- Om du deltar i en undersökning: (i förekommande fall) enkätkod, produktinformation, namn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer m.m..., dina svar på enkätfrågorna;
- Om du använder på vår webbplats: data som vi mottar från cookieleverantörer om din aktivitet på vår webbplats, t.ex. tid och varaktighet på ditt besök, de sidor du besökte före och efter ditt besök av vår webbplats, din IP-adress, de sidor du besöker, webbläsaren du använder, geografisk data som din plats, ditt föredragna språk,... 

Pioneer  använder inte  personuppgifter mottagna från tredje part, till exempel professionella dataleverantörer. Dessa uppgifter kan handla om dina preferenser och personliga intressen, dina kontaktuppgifter m.m.

4 FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
A. För att hålla dig informerad om Pioneers produkter och tjänster (direktmarknadsföring)

Vi behandlar dina personuppgifter när du ber att få information om produktuppgraderingar, nya produkter, tjänster, specialerbjudanden, händelser, åtgärder, forskning om framtida produktidéer eller förbättringar m.m., t.ex. genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller genom att registrera ett konto. 

För detta ändamål kan vi bearbeta data såsom ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt föredragna språk och den produkt du är intresserad av.

Beroende på det enskilda fallet bearbetas dessa uppgifter utifrån ditt entydiga samtycke, enligt avtal som du ingått, eller efter din begäran att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal. Om bearbetningen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke (se fråga 10).

b. För att svara på frågor och utbyta information med dig

Om du ställer frågor via telefon, via e-post eller via kontaktformuläret, behandlar vi dina personuppgifter för att svara på dina frågor och överlämna nödvändig information. . 

För detta ändamål kan vi bearbeta data såsom ditt namn, ditt företags namn, din roll, din e-postadress, ditt telefonnummer, din korrespondens med Pioneer och alla andra personuppgifter som du lämnar till oss som kan vara relevanta för att besvara dina frågor..

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter efter din begäran att vidta åtgärder innan du godkänner ett avtal, för att kunna utföra ett avtal som du är part i, eller enligt Pioneers berättigade intresse att ge dig information om Pioneers verksamhet.

c. För att delta i våra tävlingar och undersökningar

Vi bearbetar dina personuppgifter så att du kan delta i våra tävlingar och om du vill delta i våra kundundersökningar, såsom vår reparationsundersökning. I dessa fall använder vi dina uppgifter så att du kan ge oss dina synpunkter på våra tjänster och för att utvärdera kundtillfredsställelse och hur vi kan förbättra våra tjänster. Vissa undersökningar är kopplade till en tävling. Om detta är fallet kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig om du har vunnit.

Uppgifterna vi behandlar beror på den individuella tävlingen eller undersökningen. I de flesta fall kommer de uppgifter vi samlar in från dig att bestå av dina kontaktuppgifter (förnamn och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och ditt svar på tävlings-/enkätfrågan. Om tillämpligt så behandlar vi även data som din produktinformation (reparerad produkt, produktkategori, modellnummer, serienummer), dina åsikter, din enkätkod m.m..

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter utifrån ditt entydiga samtycke eller enligt Pioneers berättigade intresse att informera dig om dess verksamhet och förbättra sina produkter och tjänster genom att lyssna på kunders åsikter. Det här är exempelvis fallet i vår reparationsundersökning där vi utvärderar kvaliteten på våra reparationstjänster. Om bearbetningen av dina personuppgifter är baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke (se fråga 10).

d.d. För anpassning och optimering av   vår hemsida

Vi bearbetar personuppgifter för att anpassa och optimera vår hemsida och skapa innehåll som är relevant för dig och för att se till att webbplatsen är enkel och säker att använda.  

För detta ändamål kan vi bearbeta uppgifter såsom din IP-adress, de sidor du besöker, webbläsaren du använder, de webbplatser du besökte tidigare, geografiska data som din plats, ditt föredragna språk och tid och varaktighet för ditt besök. Vi gör detta genom att t.ex. använda cookies. Vänligen se vår Cookies policy i detta avseende. . 

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter utifrån ditt entydiga samtycke eller enligt Pioneers berättigade intresse att fortlöpande förbättra dess webbplatser och användarupplevelsen samt för att skydda webbplatsen mot cyber-attacker m.m.

Vill du veta mer?  

När det gäller behandlingen av dina personuppgifter är Pioneer alltid beroende av:
- ditt uttryckta samtycke, t.ex. genom att kryssa i en ruta om detta under ditt besök på vår webbplats, eller via en annan positiv åtgärd från vilken ditt samtycke härleds. I det här fallet har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för framtida bearbetning av personuppgifter (se fråga 10);
- eller, enligt annan rättslig grund, till exempel om insamling av uppgifter är nödvändig för att ett avtal med dig ska utföras eller om behandling av uppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som Pioneer är föremål för. I vissa fall kan bearbetning av dina personuppgifter också vara nödvändig när det gäller ett legitimt intresse för Pioneer.

5 MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Pioneer kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som agerar på uppdrag av Pioneer:  

- distributörer och partners, såsom Pioneers filialer och koncernbolag, inklusive vårt moderbolag, Pioneer Corporation (Japan), med vilka vi exempelvis delar aggregerade rapporter om kundtillfredsställelse
- tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster för oss, såsom marknadsföring eller webbdesignbyråer som optimerar vår webbplats för att säkerställa en smidig användarupplevelse

Dessutom kan Pioneer vara skyldig att uppge dina personuppgifter när så krävs enligt lag eller genom domstolsbeslut..

I varje fall strävar vi efter att säkerställa sekretessen för dina uppgifter, vilket också innebär att ingå avtal med våra partners och tjänsteleverantörer som definierar en adekvat nivå för dataskydd och innebär skyldigheter för dem avseende sekretess.

6 ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET?  
Vissa uppgifter kan lagras eller överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för de ändamål som beskrivs i punkt 4 ovan. Det är möjligt att denna överföring sker via tredje part (som beskrivs i punkt 5 ovan) som är etablerat utanför EES-området eller eftersom data lagras på en server som finns eller är tillgänglig utanför EES.  

I detta avseende har Pioneer åtagit sig att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter, särskilt genom att antingen se till att det finns bestämmelser om adekvat skydd i det landet till vilket data överförs, eller genom att ingå standardavtalsklausuler (enligt artikel 45 och 46 i den allmänna förordningen om dataskydd). Om du har frågor i detta avseende kan du kontakta vår datasäkerhetsansvarig. .

7 HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
För att garantera säkerheten för dina personuppgifter har vi infört en rad säkerhetsåtgärder och -kontroller. Dina personuppgifter lagras på säkra nätverk som endast kan nås av ett begränsat antal personer med särskilda rättigheter och som åtar sig att respektera och behålla dess sekretessbelagda karaktär.

Trots dessa åtgärder måste du vara försiktig när du lagrar och/eller delar dina personuppgifter och inloggning, särskilt vid anslutning via osäkra eller offentliga nätverk.

8 HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?  
Pioneer kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Pioneer uppdaterar sina marknadsföringskontakter till och med vart tredje år. Vid exempelvis en kundundersökning, kommer vi att radera uppgifterna när de aggregerade resultaten bearbetas, förutsatt att detta inte påverkar resultaten av undersökningen.  

9 VAD GÄLLER LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH SOCIALA MEDIER?
Pioneers webbplats kan innehålla referenser (t.ex. via hyperlänkar) till andra webbplatser som tillhör andra företag eller sociala medier. Pioneer ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter via dessa webbplatser. Inte heller gäller denna sekretesspolicy på dessa webbplatser. Pioneer råder dig att kontrollera sekretesspolicyn på dessa sociala medier.

Om du delar innehåll från Pioneers webbplats via sociala medier, kommer dina personuppgifter att vara synliga för besökare på dessa sociala medier. Pioneer ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter via dessa sociala medier. Inte heller gäller denna sekretesspolicy på dessa sociala medier.

10 VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?  
Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, rätt att korrigera dina uppgifter, rätt till borttagning av dina uppgifter, rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter och rätt att fråga om överföring av dina uppgifter.  

Du har också rätt att invända mot bearbetningen av dina uppgifter i allmänhet, samt till behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

Vissa av dessa rättigheter kan vara föremål för villkor eller undantag.

Om bearbetningen av dina personuppgifter sker enligt ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan att detta påverkar legitimiteten för behandlingen som gjorts innan du återkallade ditt samtycke.  

Du kan skicka din förfrågan via e-post till privacy@pioneer.eu eller via vanlig post till adressen nedan. För att skydda din integritet och säkerhet, tar vi rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi behandlar din förfrågan.. 

Du kan också granska, uppdatera eller radera ditt konto genom att redigera ditt konto och dina profilinställningar i registreringsområdet

I enlighet med artikel 77 i GDPR (den allmänna förordningen om dataskydd) har du rätt att göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten i din hemvist, din arbetsplats eller platsen för en påstådd överträdelse av GDPR. Den belgiska dataskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Belgien och kan kontaktas på contact@apd-gba.be

Vill du veta mer?

Enligt GDPR har du rätt att:

- Överlägga och få tillgång till dina uppgifter samt viktig information om bearbetning (bearbetningsändamål, uppgiftskategorier som behandlas m.m.);
- Begära korrigering av dina uppgifter eller, om så är nödvändigt, deras radering, enligt villkoren i artikel 17 GDPR, särskilt när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades eller när du återkallade ditt samtycke.
- Invända mot bearbetning av dina personuppgifter i vissa specifika fall som beskrivs i artikel 21 GDPR, inklusive bearbetning för direktmarknadsföring och profilering. I detta fall kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter om det inte finns övertygande legitima skäl för att göra det, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav;
- Invända mot ett automatiskt individuellt beslut, inklusive profilering, enligt villkoren i artikel 22 GDPR;;
- Begära en begränsning av bearbetningen i vissa fall som beskrivs i artikel 18 GDPR, och i synnerhet när du bestrider uppgifternas riktighet under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av dessa uppgifter; och
- Ta emot dina personuppgifter i ett (strukturerat, vanligt och maskinläsbart) format som gör det möjligt att överföra eller skicka dina uppgifter i ett sådant format till en annan personuppgiftsansvarig, enligt villkoren i artikel 20 GDPR och om tekniskt möjligt.

11 HUR KAN DU KONTAKTA OSS?
Om du har ytterligare frågor eller klagomål om denna webbplats eller om denna sekretesspolicy kan du också kontakta oss:
- Via e-post på privacy@pioneer.eu;
- Med vanlig post, till Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien).

Vi vill be dig inkludera information om Pioneer-produkten/produkterna som din förfrågan rör och bifoga bevis på din identitet.