Skydd av Personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY - konsumenter

VERSION 1.2

DATUM: 18/01/2022

Den här integritetspolicyn gäller Pioneer Europe NV och dess dotterbolag. Integritetspolicyn har till syfte att informera dig om Pioneers behandling av personuppgifter från konsumenter, inklusive behandling som sker via Pioneers webbplats och/eller online.

Integritetspolicyn måste läsas i samband med cookiepolicyn som finns här.

Integritetspolicyn kan ändras, till exempel i samband med nya behandlingsmetoder, nya funktioner på webbplatsen eller för att uppfylla nya juridiska, avtalsenliga eller administrativa skyldigheter. Vi rekommenderar därför att du läser integritetspolicyn regelbundet. Ändringar kommer att meddelas på vår webbplats. Aktuell version av integritetspolicyn modifierades den 18/01/2022.

 

 1. NÄR GÄLLER INTEGRITETSPOLICYN?

 

Integritetspolicyn gäller vid behandling av personuppgifter av konsumenter till Pioneer Europe NV och dess dotterbolag, såvida inte annat anges.

 

 1. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Pioneer Europe NV är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Pioneer Europe NV är ett aktiebolag enligt belgisk lag, med säte på Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien) (”Pioneer”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

 

Pioneer behandlar följande information och personuppgifter om dig: 

 • Om du registrerar ett konto på webbplatsen: e-postadress, lösenord, kontaktuppgifter (hälsning, namn, efternamn, adress och leveransadress, telefon- och faxnummer), önskat språk, registrerade Pioneer-produkter;
 • Om du anmäler dig till nyhetsbrevet: kontaktuppgifter (hälsning, namn, efternamn, e-postadress), e-postinställningar;
 • Om du använder vårt kontaktformulär på webbplatsen: kontaktuppgifter (hälsning, namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer), biljettnummer, ärende, produktinformation (modelltyp, modellnummer, serienummer), titel, din korrespondens med Pioneer och alla andra personuppgifter som du lämnar till oss som kan vara relevanta för att besvara din fråga;
 • Om du gör en beställning på webbplatsen: kontaktuppgifter (hälsning, namn, efternamn, e-postadress, adress, telefonnummer, titel), bankkonto, produktinformation. Det kan hända att vi får dessa personuppgifter av en av våra återförsäljare om du lämnar dina uppgifter till återförsäljaren;

 

 

Pioneer kan också använda sig av personuppgifter från tredje part, t.ex. webbyråer, som rör dina önskemål, personliga intressen, kontaktuppgifter osv.

 

 1. FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

 1. För att skapa ett kundkonto

Vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig på webbplatsen för att skapa ett konto.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke som du ger när du fyller i formuläret för att registrera ett konto.

 1. För att hålla dig informerad om Pioneers produkter och tjänster (direktmarknadsföring)

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hålla dig informerad om produktuppdateringar, nya produkter, tjänster, specialerbjudanden, evenemang, åtgärder, forskning om framtida produktidéer eller förbättringar osv.

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter på grundval av ditt samtycke, efter din begäran att vidta åtgärder innan du godkänner ett avtal, för att kunna utföra ett avtal som du är part i, eller enligt vårt legitima intresse i att hålla befintliga kunder informerade om våra produkter och tjänster.

 1. För att svara på frågor och utbyta information med dig

Om du ställer frågor via telefon, via e-post eller via kontaktformuläret, behandlar vi dina personuppgifter för att svara på dina frågor och överlämna nödvändig information. 

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter efter din begäran att vidta åtgärder innan du godkänner ett avtal, för att kunna utföra ett avtal som du är part i, eller enligt vårt legitima intresse i att ge dig information om Pioneers verksamhet.

 1. För att behandla dina beställningar och/eller leveranser

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera och leverera din beställning.

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter efter din begäran att vidta åtgärder innan du godkänner ett avtal, för att kunna utföra ett avtal som du är part i.

 1. För att delta i våra undersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att ta del av dina åsikter i våra kundundersökningar.

Dessa personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke eller på vårt legitima intresse i att utvärdera och förbättra våra tjänster och för att få insikter om våra kunders åsikter.

 

 1. När du besöker vår webbplats

Vi bearbetar personuppgifter för att anpassa och optimera vår webbplats och skapa innehåll som är relevant för dig samt för interna rapporteringsändamål. Vi använder också information från cookies för att säkerställa att vår webbplats är användarvänlig och säker. 

Beroende på det enskilda fallet behandlas dessa uppgifter utifrån ditt samtycke eller (som tillhandahålls via vårt cookie-banner) eller utifrån vårt legitima intresse:

 • att tillhandahålla en välfungerande och säker webbplats; samt
 • att förbättra våra webbplatser och sociala medier, liksom användarupplevelsen genom att erbjuda innehåll som är relevant för dig.

 

 

 1. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Parter med vilka Pioneer delar dina personuppgifter är noggrant utvalda. I samtliga fall kommer vi att garantera tillräckliga skyddsåtgärder för att hålla dina personuppgifter konfidentiella.

Pioneer kan lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som agerar på uppdrag av Pioneer: 

 • distributörer, partners och Pioneers dotterbolag inklusive vårt moderbolag, Pioneer Corporation (Japan);
 • tjänsteleverantörer som tillhandahåller specifika tjänster åt oss, såsom marknadsföring eller webbdesignbyråer som optimerar vår webbplats för att säkerställa en smidig användarupplevelse;
 • leverantörer av IT-tjänster som tillhandahåller teknisk support;
 • externa rådgivare: i vissa fall kan Pioneer överföra dina personuppgifter till externa rådgivare om detta är nödvändigt för att försvara våra intressen;
 • offentliga myndigheter: Pioneer kan överföra dina personuppgifter till tillsynsmyndigheter eller polis, rättsliga eller andra myndigheter om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt rådande lagstiftning, domstolsbeslut eller andra rättsenliga förfrågningar; samt
 • sociala medier: sociala medier kan ha tillgång till information som samlas in via cookies eller annan teknik (t.ex. via insticksprogram på Pioneers webbplatser), externa leverantörer av cookietjänster som levererar reklam, analyserar webbplatsbruk eller ansluter dig till sociala medier.

Pioneer sluter ett behandlingsavtal med parter som har tillgång till personuppgifter för att kunna utföra tjänster.

 

 1. ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET?

 

Det är möjligt att Pioneer eller tjänsteleverantörer som arbetar för Pioneers räkning behandlar dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I detta avseende har Pioneer åtagit sig att säkerställa en adekvat och tillräcklig skyddsnivå för dina uppgifter, särskilt genom beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 i GDPR för det land till vilket uppgifterna överförs, genom att ingå standardavtalsklausuler enligt artikel 46.2 GDPR, eller med andra lämpliga skyddsåtgärder enligt Kapitel V i GDPR.

Om du har några frågor om överföring av dina personuppgifter utanför EES eller om du vill ha en kopia av de relevanta dokumenten kan du skicka en daterad och undertecknad begäran till Pioneer (se kontaktuppgifter under fråga 10).

 

 1.  HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Pioneer vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder, med hänsyn till den senaste tekniken, behandlingens karaktär samt möjliga risker, för att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt från förstörelse, förlust, modifiering eller annan otillåten behandling. För att garantera säkerheten för dina personuppgifter har vi infört en rad säkerhetsåtgärder och -kontroller. Dina personuppgifter lagras på säkra nätverk som endast kan nås av ett begränsat antal personer med särskilda rättigheter och som åtar sig att respektera och behålla dess sekretessbelagda karaktär.

Trots dessa åtgärder måste du vara försiktig när du lagrar och / eller delar dina personuppgifter och inloggning, särskilt vid anslutning via osäkra eller offentliga nätverk.

Pioneer kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.

 

 1.  VAD GÄLLER LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER OCH SOCIALA MEDIER?

 

Pioneers webbplats innehåller referenser (t.ex. via hyperlänkar, sociala insticksprogram, länkar till sociala medieoperatörer) till andra webbplatser som tillhör andra företag eller sociala medier. Pioneer råder dig alltid att kontrollera integritetspolicyn som gäller för dessa andra webbplatser eller sociala medier.

Pioneers sociala mediesidor

Pioneer har sidor på Twitter, Facebook, Instagram och YouTube. När du besöker dessa sidor kommer dina uppgifter att överföras till operatören av respektive sociala nätverk med hjälp av cookies. Sociala nätverk kan ta emot information om t.ex. vilka webbplatser du har besökt, nu och tidigare samt din IP-adress. När du besöker dessa sidor är det möjligt att vi får sammanställda uppgifter från respektive sociala nätverk i form av statistik om hur användare av sociala medier interagerar med våra sidor.

 

Alternativ för att dela innehåll i sociala medier

Vår webbplats gör det möjligt att dela innehåll med Twitter, Facebook, Instagram och YouTube. När du använder dessa insticksfunktioner för sociala medier (t.ex. ”dela”-knappen, ...), överförs information om din användning direkt från webbläsaren till motsvarande sociala nätverk. Om du redan har registrerat dig på ett visst socialt nätverk när du besöker vår webbplats, kan operatören förknippa besöket med ditt personliga konto med hjälp av sociala insticksprogram. Om du inte ännu har registrerat dig på ett socialt nätverk är det ändå möjligt för sociala nätverk att ta emot och lagra din IP-adress samt information om din webbläsare och ditt operativsystem som du använder med sociala insticksprogram.

Om du delar innehåll från vår webbplats direkt på sociala medier, kommer dina personuppgifter att vara synliga för besökare på dessa sociala medier. Vi hänvisar dig till dessa sociala nätverks integritetspolicyer om du vill veta mer om omfattningen av och syftet med datainsamling samt sociala nätverks vidare behandling och användning av personuppgifter samt information om rättigheter och inställningar för att skydda din integritet.

 

 1. VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

 

Enligt GDPR har du ett antal rättigheter som gäller dina personuppgifter. Vissa av dessa rättigheter har en mycket specifik omfattning eller kan vara föremål för särskilda villkor eller undantag. Du har rätt att:

 • Överlägga och få tillgång till dina uppgifter samt viktig information om behandling (behandlingsändamål, uppgiftskategorier som behandlas osv.);
 • Begära korrigering av dina uppgifter eller, om så är nödvändigt, deras radering, under vissa omständigheter, särskilt när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in / behandlades eller när du återkallade ditt samtycke;
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa specifika fall. I detta fall kommer vi inte längre att bearbeta dina uppgifter om det inte finns övertygande legitima skäl för att göra det, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav. Du har rätt att när som helst invända mot behandling för direktmarknadsförings- och profileringsändamål utan att behöva uppge något skäl;
 • Invända mot ett automatiserat individuellt beslut under vissa förutsättningar;
 • Begära en begränsning av behandlingen, i synnerhet när du bestrider uppgifternas riktighet under en tidsperiod som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av dessa uppgifter; och
 • Ta emot dina personuppgifter i ett (strukturerat, vanligt och maskinläsbart) format som gör det möjligt att överföra eller skicka dina uppgifter i ett sådant format till en annan personuppgiftsansvarig, under vissa omständigheter och om tekniskt möjligt.

 

Om bearbetningen av dina personuppgifter sker enligt ditt samtycke, har du rätt att återkalla samtycke när som helst, utan att detta påverkar legitimiteten för behandlingen som gjorts innan du återkallade ditt samtycke. 

Du kan skicka din förfrågan via kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och säkerhet, tar vi rimliga steg för att verifiera din identitet innan vi behandlar din förfrågan. 

Du kan också granska, uppdatera eller radera ditt konto genom att redigera ditt konto och dina profilinställningar i registreringsområdet

Du har rätt att göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten i din hemvist, din arbetsplats eller platsen för en påstådd överträdelse av GDPR. Den belgiska dataskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Belgien och kan kontaktas på contact@apd-gba.be.

 

 

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

 

Om du har ytterligare frågor eller klagomål om denna webbplats eller om denna sekretesspolicy kan du också kontakta oss:

 • Via e-post på privacy@pioneer.eu; eller
 • Med vanlig post, till Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien).

 

Vi vill be dig inkludera information om Pioneer-produkten/produkterna som din förfrågan rör och bifoga bevis på din identitet.