Rättigheter och Förbehåll

Rättigheter

Pioneer Europe NV tillåter publicering av dokument endast för informella, icke-kommersiella syften, under förutsättning att ovanstående copyright märke visas på vart och ett av dokumenten eller på delar av dem. 

Pioneer Europe NV äger alla rättigheterna, inklusive copyright, för alla sorts data, filer och/eller bilder, text och multimedia som dessa sidor innehåller. Det är förbjudet att kopiera, publicera eller distribuera hela eller delar av dessa dokument i personligt eller affärsmässigt vinstsyfte. 

Att öppna och använda Pioneers hemsida utgör i sig ett godkännande av dessa villkor. 

Förbehåll 

Dessa dokument är färdigställda och tillhandahållna utan garantier av något slag, och innehåller inte heller någon ansvarsförbindelse för säljbarhet och lämplighet av produkter för särskilda ändamål. 

Under inga omständigheter kan Pioneer Europe NV hållas ansvarig för skador, ej begränsade till specifika, indirekta eller följdskador, eller några som helst andra skador som orsakar förlust av rättigheter, data eller förtjänst, varken i samband med ingånget avtal, eller på grund av försummelse eller annan kränkande handling, som kan uppstå i samband med användning eller framställning av dessa sidor. 

Dessa dokument kan innehålla tekniska oriktigheter, eventuella stavfel kan förekomma, och färgerna på produktbilderna kan avvika något från den verkliga produkten. Ta kontakt med din närmaste Pioneer-återförsäljare för att kontrollera att egenskaper och specifikationer på produkten överensstämmer med dina förväntningar. 

Från tid till annan kommer uppdateringar att göras i dessa dokument. Specifikationer och design på Pioneer produkter som beskrivs på sidorna kan ändras utan föregående varning. 

Pioneer produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig från produkterna som beskrivs eller illustreras på dessa sidor på grund av nämnda ändringar. Därför bör inte dessa dokument i den form som de beskrivs här, nödvändigtvis betraktas som återgivande av de aktuella modeller som erbjuds till försäljning i handeln. 

Eftersom Pioneer Europe NV ger internationell information, kan det förekomma hänvisningar till Pioneer-produkter som inte finns till försäljning i något land. Sådana hänvisningar innebär inte nödvändigtvis att Pioneer NV i ditt hemland ämnar saluföra nämnd produkt.

Eventuella åtgärder som härrör från sökning av internationell information på Pioneer NV:s sidor bör ha samband med produkter som Pioneer Europe NV säljer i ditt hemland.

DINA RECENSIONER OCH KOMMENTARER

På vissa delar av pioneer.eu kan du publicera innehåll som kan nås och läsas av andra, inklusive internetanvändare i allmänhet.
Du får bara publicera innehåll på pioneer.eu som du skapat själv eller har tillåtelse att publicera. Du får inte publicera innehåll som strider mot dessa användarvillkor. Du ger Pioneer Europe NV och dess dotterbolag rätt att om de så önskar använda det namn du skickar in i samband med sådant innehåll. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt innehar rättigheterna till det innehåll du skickar in, att innehållet är korrekt och att du håller Pioneer Europe NV skadeslöst för varje ersättningsanspråk som kan uppstå som en följd av det innehåll du tillhandahåller. Du medger att vi inte ansvarar för innehåll som andra tillhandahåller.
Vi äger inte upphovsrätten till det innehåll som du publicerar. Genom att tillhandahålla innehåll till de delar av pioneer.eu som är tillgängliga för allmänheten ger du oss dock rätt att använda, kopiera, visa, utföra, distribuera, anpassa och marknadsföra sådant innehåll i varje media.
Vi har ingen skyldighet att förhandsgranska innehåll, men vi har rätt att vägra publicera eller redigera tillhandahållet innehåll. Vi förbehåller oss rätten att avlägsna innehåll av valfri anledning, men vi är inte ansvariga för försening eller uraktlåtenhet att avlägsna sådant material.
Riktlinjer för inskickat innehåll: Du kan skicka in recensioner, bilder, kommentarer och annat innehåll under förutsättning att innehållet inte är olagligt, obscent, hotande, förolämpande, utgör ett intrång i den personliga integriteten, bryter mot immateriella rättigheter eller på annat sätt är stötande eller skadlig för tredje part. Det får heller inte bestå av eller innehålla datavirus, politiska åsikter, kommersiella erbjudanden, kedjebrev, massutskick eller någon form av spam. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en annan person eller organisation eller på annat sätt vara missledande vad gäller innehållets upphov.

Varumärken

Dolby", "Dolby Surround", "Pro Logic" och Dubbel-D symbolen är varumärken för Dolby Laboratories Licensing Corporation. 

Delar av sökmotorn baseras på SWISH and WWWWAIS, freeware program utvecklade och distribuerade av Enterprise Integration Technologies.