Användarvillkor

1. Allmänt

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för alla webbplatser (”Webbplatserna”), inbegripet men inte begränsat till https:\\aftersales.pioneer.eu och https://www.pioneer-car.eu/eur/ som drivs av Pioneer Europe NV (”naamloze vennootschap”/”société anonyme”), med säte på Haven 1087, Keetberglaan 1 B, 9120 Melsele, Belgien och med registreringsnummer 0406.999.132 i Crossroads Bank of Enterprises och momsnr. BE 0406.999.132 (”Pioneer”).

När du besöker eller använder Webbplatserna bekräftar du att du har läst och samtyckt till villkoren som beskrivs i Användarvillkoren, som gäller för alla besök på Webbplatserna samt all information på eller användning av dem. Webbplatserna får endast användas i enlighet med Användarvillkoren. Om du inte samtycker till Användarvillkoren bör du inte använda Webbplatserna.

2. Ändringar

Pioneer kan när som helst ändra och uppdatera Användarvillkoren. Därför bör du besöka de här sidorna i samband med varje besök på Webbplatserna. Din fortsatta användning av Webbplatserna efter eventuella ändringar av Användarvillkoren innebär att du samtycker till ändringarna.

Alla delar av Webbplatserna kan ändras, kompletteras, tas bort eller uppdateras utan förvarning efter Pioneers eget gottfinnande.

3. Immateriella rättigheter och användning av Webbplatserna

Pioneer, Pioneers licensgivare samt leverantörer av innehåll äger upphovsrätten, varumärken och alla andra immateriella rättigheter när det gäller allt material och innehåll, inklusive bilder, logotyper, texter, design, tillhörande programvara osv. som finns på webbplatserna (”Innehållet”).

Pioneer ger dig begränsad licens att tillgå och använda webbplatsen. Licensen omfattar inte:

- någon rätt att, helt eller delvis, ändra, kopiera, duplicera, publicera, använda, reproducera eller ladda ner Webbplatserna eller något innehåll; förutom nödvändig caching för ditt eget personliga och icke-kommersiella legitima bruk av Webbplatserna,

- vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av Webbplatserna eller Innehållet,

- bruk, besök, nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för någon tredje part,

- användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling eller utvinning,

- något annat bruk av Webbplatserna, Innehållet eller några produkter därav,

 

Om du vill kopiera eller använda innehållet på något sätt måste du erhålla skriftligt godkännande från Pioneer, och Pioneers status (och alla identifierade bidragsgivares status) som upphovsman för material på Webbplatserna måste alltid nämnas. Eventuell begäran om sådana åtgärder måste skickas med e-post till info@pioneer.eu.

4. Hyperlänkar

Våra webbplatser innehåller hyperlänkar till andra webbplatser och till sociala medier. Pioneer har inte någon teknisk eller materiell kontroll över sådana webbplatser eller medier.

Om du vill lägga till hyperlänkar till våra Webbplatser på din egen webbplats måste du erhålla skriftligt förhandsmedgivande från Pioneer. Sådant medgivande kan ensidigt dras tillbaka med omedelbar verkan. Begäran måste skickas med e-post till info@pioneer.eu.

5. Ditt konto

Du ansvarar helt för samtliga åtgärder som vidtas på ditt konto eller med ditt lösenord. Det är ditt ansvar att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla lösenordet konfidentiellt och säkert. Du bör omedelbart informera Pioneer om du misstänker att ditt lösenord har avslöjats för någon annan, eller om lösenordet används eller om det är möjligt att det kan användas på ett obehörigt sätt.

Se till att uppgifterna som du tillhandahåller oss är korrekta och fullständiga och informera oss omedelbart om eventuella ändringar efter att du registrerat dig.

6. Ditt uppförande

Du får inte använda webbplatserna på ett sätt som orsakar eller kan orsaka, att Webbplatserna eller åtkomsten till dem avbryts, skadas eller försämras.

Du kommer inte att lägga in falsk eller vilseledande information på Webbplatserna.

Du kommer inte att lägga in eller ladda upp någon information som innehåller virus eller annan kod som är avsedd att skada Webbplatserna.

7. Innehåll på Webbplatserna

Innehållet på Webbplatserna kan innehålla tekniska felaktigheter, typografiska fel eller så kan avbildade produkters funktioner eller färger avvika något från den verkliga produkten. Kontakta din representant för Pioneer om du är osäker på något.

8. Uppsägning

Pioneer förbehåller sig rätten att dra in åtkomst till Webbplatserna, stänga konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

9. Integritet

Läs integritetspolicyn och cookiepolicyn som också gäller när du besöker Webbplatserna.

10. Tillgång till Webbplatserna

Pioneer kommer att göra sitt yttersta för att säkerställa att Webbplatsernas tillgänglighet inte kommer att avbrytas. Webbplatsernas tillgänglighet kan dock stängas av eller begränsas från tid till annan. Pioneer kommer att vidta åtgärder för att begränsa utsträckningen av och varaktigheten för sådana åtgärder.

11. Ansvar

Pioneer eller någon som arbetar på Pioneer ska inte under några omständigheter och i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning (se punkt 12) hållas ansvariga för några skador, inklusive utan begränsning, särskilda skador, indirekta skador och följdskador, eller någon som helst skada som härrör från användning av eller innehåll på Webbplatserna eller dess funktioner.

Pioneer garanterar inte korrekt funktion av eller oavbruten åtkomst till Webbplatserna och ansvarar inte oavsett orsak (t.ex. tekniska fel, virus).

Pioneer frånsäger sig allt ansvar för innehåll på, drift av och funktioner på externa sidor som kan vara tillgängliga från våra Webbplatser. Pioneer ansvarar inte heller för skada som orsakats av felaktig elektronisk kommunikation via Webbplatserna, t.ex. förseningar, avlyssningar eller manipulationer som orsakas av utomstående part i samband med sådan kommunikation.

12. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

När du använder våra Webbplatser accepterar du att innehållet uteslutande regleras av belgisk lag. Endast domstolarna i Bryssels rättsdistrikt är behöriga att pröva tvister.

13. Frågor

Om du har ytterligare frågor om Webbplatserna eller Användarvillkoren ber vi dig kontakta info@pioneer.eu.