Privacy Policy

FORTROLIGHEDSPOLITIK B2C-HJEMMESIDE (1.1)

VERSION 1.1

Dette er fortrolighedspolitikken af Pioneer Europe NV og dets søsterselskaber. Denne fortrolighedspolitik kan ændres, f.eks. som et resultat af nye funktionaliteter på hjemmesiden, som kræver behandling af personoplysninger. Enhver ændring bekendtgøres på vores hjemmeside, eller i tilfælde af væsentlige ændringer annonceres den via e-mail. Denne version af fortrolighedspolitikken blev sidst ændret den 5. december 2018.

INDHOLDSFORTEGNELSE
1 Hvornår træder denne fortrolighedspolitik i kraft?
2 Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?
3 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?
4 Af hvilke årsager og hvordan behandler vi dine personoplysninger?
5 Med hvem deler vi dine personoplysninger?
6 Overfører vi dine personoplysninger uden for det EØS?
7 Hvordan bliver dine personoplysninger beskyttede?
8 Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
9 Hvad med links til andre hjemmesider og sociale medier?
10 Hvad er dine rettigheder som registreret person?
11 Hvordan kan du kontakte os?

1 HVORNÅR TRÆDER DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK I KRAFT?
Denne fortrolighedspolitik er gældende for behandlingen af personoplysninger af Pioneer Europe NV og dets søsterselskaber, med mindre andet er angivet.

2 HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?
Pioneer Europe NV er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Pioneer Europe NV (herefter ”Pioneer”, ”vi” eller ”vores”) er et aktieselskab under belgisk lov, hvis registrerede kontor er etableret på Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien).

3 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?
Vi indsamler personoplysninger:  
- Hvis du opretter en konto på hjemmesiden;
- Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev; 
- Hvis du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden;
- Hvis du deltager i en konkurrence (f.eks. på en messe);
- Hvis du deltager i en spørgeundersøgelse

Vi behandler også oplysninger, der kommer fra tredjeparter såsom cookieudbydere, når du browser vores hjemmeside. I denne henseende, bedes du se vore Cookiepolitik.

Vil du have mere at vide?

Hvis du bruger vores hjemmeside, behandler vi følgende oplysninger og personoplysninger   om dig: 

- If you register an account on the website: e-mail address, password, salutation, name, surname, address, telephone number, preferred language, registered Pioneer products, … ;
- Hvis du opretter en konto på hjemmesiden: E-mailadresse, adgangskode, køn, navn, efternavn, adresse, telefonnummer, foretrukket sprog, registrerede Pioneer-produkter, … ;
- Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet: E-mailadresse, e-mailpræferencer;
- Hvis du bruger vores kontaktformular på hjemmesiden: Navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, billetnummer, emne, modeltype, modelnummer, serienummer, titel, spørgsmål og efterfølgende korrespondance;
- Hvis du deltager i en konkurrence: Alle de oplysninger du giver for at deltage i konkurrencen, såsom dit navn, efternavn, adresse, e-mailadresse osv., dit svar til konkurrencespørgsmålet;
- Hvis du deltager i en spørgeundersøgelse: (hvis relevant) undersøgelseskode, produktinformation, navn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer osv. …, dit svar til konkurrencespørgsmålene;
- Hvis du browser vores hjemmeside: Oplysninger vi modtager fra cookieudbydere om din aktivitet på vores hjemmeside, din IP-adresse, siderne du besøger, browseren du bruger, geografiske oplysninger, såsom din placering, dit foretrukne sprog, … 

Pioneer  anvender ikke  personoplysninger modtaget fra tredjepart, såsom professionelle dataudbydere. Disse oplysninger kan vedrøre dine præferencer og personlige interesser, dine kontaktoplysninger osv.

4 AF HVILKE ÅRSAGER OG HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
a. For at kunne informere dig om Pioneers produkter og tjenester (direkte marketing)

Vi behandler dine personoplysninger, når du beder om at modtage oplysninger om produktopgraderinger, nye produkter, tjenester, særtilbud, begivenheder, handlinger, undersøgelse af fremtidige produktideer eller -forbedringer osv., f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev eller ved at oprette en konto.  

Med dette formål kan vi behandle oplysninger såsom dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit foretrukne sprog og det produkt du er interesseret i.

Afhængigt af det individuelle tilfælde, behandles disse oplysninger på baggrund af dit entydige samtykke, på baggrund af udførelsen af en kontrakt du er en del af, eller på baggrund af din forespørgsel om at gå i gang, før indgåelse af en kontrakt. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du rettigheden til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid (se venligst spørgsmål 10).

b. For at kunne svare på spørgsmål, og udveksle oplysninger med dig

Hvis du stiller os spørgsmål via telefon, mail eller kontaktformularen, behandler vi dine personoplysninger, for at kunne svare på dit spørgsmål, og give de nødvendige oplysninger. 

Med dette formål kan vi behandle oplysninger såsom dit navn, din virksomheds navn, din stilling, din e-mailadresse, dit telefonnummer, din korrespondance med Pioneer og alle andre personoplysninger, som du har givet os, som kan være relevant for besvarelse af dit spørgsmål.

Afhængigt af individuelle tilfælde, behandles disse oplysninger på baggrund af din forespørgsel om at gå i gang, før indgåelse af en kontrakt, på baggrund af udførelsen af en kontrakt du er en del af, eller på baggrund af Pioneers legitime interesse i at informere dig om Pioneers aktiviteter.

c. For at deltage i vores konkurrencer og undersøgelser

Vi behandler dine oplysninger, for at du kan deltage i vores konkurrencer, og for at spørge om din mening i vores kundeundersøgelser, såsom vores reparationsundersøgelse. I disse tilfælde bruger vi dine oplysninger til at give os din feedback om vores tjenester, og for at evaluere kundetilfredshed, og hvordan vi kan forbedre vores tjenester. Nogle undersøgelser er tilknyttet en konkurrence. I tilfælde af at du har vundet, bruger vi også dine oplysninger til at kontakte dig.

De oplysninger vi behandler, afhænger af den individuelle konkurrence eller undersøgelse. I de fleste tilfælde består de oplysninger vi indsamler fra dig af dine kontaktoplysninger (navn og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og dit svar til konkurrence-/undersøgelsesspørgsmålet. Hvis det er gældende, behandler vi også oplysninger såsom din produktinformation (repareret produkt, produktkategori, modelnummer, serienummer), din feedback, din undersøgelseskode osv.

Afhængigt af det individuelle tilfælde, behandles disse data på baggrund af dit entydige samtykke eller på baggrund af Pioneers legitime interesse i at informere dig om dets aktiviteter, og forbedring af dets produkter og tjenester ved at lytte til kundefeedback. Dette er for eksempel tilfældet i vores reparationsundersøgelse, hvor vi evaluerer kvaliteten af vores reparationstjenester. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid (se venligst spørgsmål 10).

d. Af hensyn til brugertilpasningen og optimeringen af   vores hjemmeside

Vi behandler personoplysninger for at brugertilpasse og optimere vores hjemmeside, og for at oprette indhold, som er relevant for dig, og for at sikre, at hjemmesiden er nem og sikker at bruge . 

Med dette formål kan vi behandle data såsom din IP-adresse, hjemmesiderne du besøger, browseren du bruger, hjemmesiderne du besøgte tidligere, geografiske oplysninger såsom din placering, dit foretrukne sprog samt tiden og varigheden af dit besøg. Dette gør vi ved f.eks. at anvende cookies. Se venligst vores cookiepolitik i denne henseende. . 

Afhængigt af det individuelle tilfælde, behandles disse data på baggrund af dit entydige samtykke eller på baggrund af Pioneers legitime interesse i fortsat at forbedre dets hjemmesider og brugeroplevelsen, og at beskytte hjemmesiderne mod cyberangreb osv.

Vil du have mere at vide?  

Vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, afhænger Pioneer altid af:
-- enten, det samtykke du har givet, f.eks. ved at markere et afkrydsningsfelt under din navigation på vores hjemmeside, eller vha. en anden positiv handling fra hvilken dit samtykke er givet. I dette tilfælde har du ret til at tilbagetrække dit samtykke for fremtiden, til enhver tid (se venligst spørgsmål 10);
- eller, på et andet lovligt grundlag, som er fastsat ved lov, for eksempel hvis indsamlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt med dig, eller hvis behandling er nødvendig for udførelsen af en juridisk forpligtelse, som Pioneer er underlagt. I nogle tilfælde kan behandlingen af dine oplysninger også være nødvendig, for at realisere en legitim interesse af Pioneer.

5 MED HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Pioneer kan dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter, som handler på vegne af Pioneer: 

- distributører og partnere, såsom Pioneers søsterselskaber  og koncernselskaber samt vores moderselskab, Pioneer Corporation (Japan), med hvem vi for eksempel deler aggregerede rapporter om kundetilfredshed
- tjenestesudbydere, som tilbyder specielle tjenester for os, såsom marketingagenturer eller webdesignagenturer, som optimerer vores hjemmeside, for at sikre en god brugeroplevelse

Yderligere kan Pioneer være forpligtet til at videregive personoplysninger, når det er krævet af lov eller af retskendelse.

I alle tilfælde er vi forpligtede til at sikre fortroligheden af dine oplysninger, hvilket også betyder indgåelse af kontrakter med vores partnere og tjenestesudbydere, definering af et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau og indførelse af fortrolighedsforpligtelser over for dem.

6 OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EØS?  
Nogle oplysninger kan gemmes eller overføres uden for EØS med formålene, som er beskrevet i punkt 4 ovenover. Det er muligt, at denne overførsel sker via tredjeparter (som nævnt i punkt 5 ovenover), som er etablerede uden for EØS-territorium, eller fordi oplysninger gemmes på en server, som er placeret, eller er tilgængelig, uden for EØS. 

I denne henseende er Pioneer forpligtede til at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine oplysninger, i særdeleshed ved enten at sikre, at der er en tilstrækkelighedsbeslutning for det land oplysninger overføres til, eller ved indgåelse af standard kontraktmæssige klausuler (som fastsat af artikel 45 og 46 af den generelle databeskyttelsesforordning). Hvis du har spørgsmål i denne henseende, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

7 HVORDAN BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER BESKYTTEDE?
For at garantere sikkerheden af dine personoplysninger, har vi taget en række sikkerhedsforanstaltninger i brug. Dine personoplysninger bliver gemt på sikre netværk, som kun kan tilgås af et begrænset antal personer, som besidder specielle adgangsrettigheder, og som er forpligtet til at sikre og bevare dets fortrolighed.

På trods af disse foranstaltninger bør du være forsigtig, når du gemmer og/eller deler dine personoplysninger og dit login, især når du forbinder til usikre eller offentlige netværk.

8 HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?  
Pioneer behandler ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for de formål, som oplysningerne blev indsamlede for. Pioneer genopfrisker dets kontaktdatabase for marketing op til, og medregnet, hvert tredje år. I tilfælde af for eksempel en kundetilfredshedsundersøgelse, sletter vi oplysningerne så snart de aggregerede resultater er behandlede, forudsat at dette ikke hæmmer resultaterne af undersøgelsen.  

9 HVAD MED LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER OG SOCIALE MEDIER?
Pioneers hjemmeside kan indeholde referencer (f.eks. via hyperlinks) til andre hjemmesider, som tilbydes af andre virksomheder eller af sociale medier. Pioneer er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger via disse hjemmesider. Denne fortrolighedspolitik er heller ikke gældende for disse hjemmesider. Pioneer anbefaler dig at kontrollere fortrolighedspolitikken for disse sociale medier.

Hvis du deler indhold fra Pioneer-hjemmesiden via sociale medier, bliver dine personoplysninger synlige for brugerne af disse sociale medier. Pioneer er ikke ansvarlig for behandlingen af personoplysninger via disse sociale medier. Denne fortrolighedspolitik er heller ikke gældende for disse sociale medier.

10 HVAD ER DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET PERSON?  
Du har ret til at tilgå dine oplysninger, ret til at redigere dine oplysninger, ret til sletningen af dine oplysninger, ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger og ret til at spørge om portabiliteten af dine oplysninger.  

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger generelt, samt behandlingen af dine oplysninger for direkte marketings- og profileringsformål.

Nogle af disse rettigheder kan være underlagt betingelser eller undtagelser.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på samtykke, har du desuden ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid, uden dette får betydning for legitimiteten af behandlingen, der er udført før tilbagetrækningenr4 af dit samtykke.  

Du kan sende din forespørgsel via e-mail til privacy@pioneer.eu eller via post til adressen, der er nævnt nedenunder. For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed, tager vi rimelige tiltag i brug, for at bekræfte din identitet, før vi behandler din forespørgsel. 

Du kan også gennemgå, opdatere eller slette din konto, ved at redigere din konto og dine profilindstillinger i tilmeldingsområdet

I overensstemmelse med artikel 77 af General Data Protection Regulation (GDPR), har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller stedet for en påstået overtrædelse af GDPR. Den belgiske databeskyttelsesmyndiged er tilsynsmyndigheden for Belgien, og kan kontaktes på contact@apd-gba.be

Vil du have mere at vide?

Under General Data Protection Regulation ('GDPR'), har du ret til at:

- Konsultere eller tilgå dine oplysninger samt vigtige oplysninger om behandlingen (behandlingsformål, kategorier af data, der er behandlet osv.);
- Forespørge berigtigelsen af dine oplysninger eller, hvis det er nødvendigt, deres sletning, under betingelserne af artikel 17 GDPR, i særdeleshed når de ikke længere er nødvendige for de oprindelige indsamlingsformål / behandlet for, eller når du tilbagetrak dit samtykke;
- Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i bestemte specifikke tilfælde, som er beskrevet i artikel 21 GDPR, inklusiv behandling for direkte marketing og profilering. I dette tilfælde behandler vi ikke længere dine oplysninger, med mindre der er overbevisende legitime årsager til at gøre det, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for etableringen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav;
- Modsætte sig en automatiseret individuel beslutning, inklusiv profilering, under betingelserne af artikel 22 GDPR;
- Forespørge en restriktion af behandling i nogle tilfælde, som er beskrevet i artikel 18 GDPR, og specielt når du giver dit samtykke til nøjagtigheden af oplysningerne, for i et tidsrum at gøre os i stand til at bekræfte nøjagtigheden af disse oplysninger; og
- - Modtage dine personoplysninger i et (struktureret, udbredt og maskinlæsbart) format, som gør det i stand til at blive overført, eller at transmittere dine oplysninger, i et sådant format, til en anden datastyring, under betingelserne som er beskrevet i artikel 20 GDPR, og hvis det er teknisk muligt..

11 HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?
Hvis du har øvrige spørgsmål om eller klager til denne hjemmeside, eller denne fortrolighedspolitik, kan du også kontakte os:
- Via e-mail på privacy@pioneer.eu;
- Via post, for at blive tilset af den databeskyttelsesansvarlige, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgien).

Vi beder dig venligst medtage oplysninger om det eller de Pioneer-produkter, som din henvendelse vedrører og at vedhæfte bevis på din identitet