Privacy Policy

FORTROLIGHEDSPOLITIK – forbrugere

VERSION 1.2

DATO: 18/01/2022

Dette er en fortrolighedspolitik for Pioneer Europe NV og dets søsterselskaber. Denne fortrolighedspolitik giver oplysninger om Pioneers behandling af forbrugeres personoplysninger, herunder hvordan de behandles via Pioneers websted og/eller online.

Fortrolighedspolitikken skal ses i sammenhæng med vores cookiepolitik, der kan findes her.

Fortrolighedspolitikken kan ændres, for eksempel i forbindelse med nye måder at behandle data på, nye funktioner på vores websted eller for at overholde nye juridiske, kontraktmæssige eller administrative forpligtelser. Vi anbefaler således, at du jævnligt ser denne fortrolighedspolitik igennem. Ændringer vil blive slået op på vores websted. Denne udgave af fortrolighedspolitikken blev sidst ændret den 18/01/22.

 

 1. HVORNÅR GÆLDER DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK?

 

Denne fortrolighedspolitik gælder, hvordan forbrugeres personoplysninger behandles af Pioneer Europe NV og dets søsterselskaber, medmindre andet er angivet.

 

 1. HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

 

Pioneer Europe NV har som dataansvarlig ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger. Pioneer Europe NV (herefter ”Pioneer”, ”vi”, ”vores” eller ”os”) er et aktieselskab, der er indregistreret i henhold til belgisk lov med hjemstedsadresse på Keetberglaan 1, 9120 Beveren, Belgien.

 

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG?

 

Pioneer behandler følgende oplysninger og persondata om dig: 

 • Hvis du opretter en konto på webstedet: mailadresse, adgangskode, kontaktoplysninger (hilsen, fornavn, efternavn, adresse og modtageradresse, telefon- og faxnummer), sprogpræference, indregistrerede produkter fra Pioneer.
 • Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev: kontaktoplysninger (hilsen, fornavn, efternavn, mailadresse), mailpræferencer.
 • Hvis du bruger vores kontaktformular på webstedet: kontaktoplysninger (hilsen, fornavn, efternavn, mailadresse, telefonnummer), nummer på henvendelsen, emne, (modeltype, modelnummer, serienummer), titel, din korrespondance med Pioneer samt øvrige personoplysninger, som kan være relevante for at kunne besvare din henvendelse.
 • Hvis du afgiver en bestilling på webstedet: kontaktoplysninger (hilsen, fornavn, efternavn, mailadresse, adresse, telefonnummer, titel), bankkonto, produktoplysninger. Vi vil eventuelt modtage disse personoplysninger fra en af vores forhandlere, når du giver oplysningerne til forhandleren.

 

 

Pioneer kan også anvende personoplysninger fra tredjemand (for eksempel webbureauer) i form af dine præferencer og personlige interesser, dine kontaktoplysninger mv.

 

 1. TIL HVILKE FORMÅL OG HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

 

 1. Oprettelse af kundekonto

Vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig på webstedet for at oprette en konto.

Oplysningerne behandles på baggrund af det samtykke, som du afgiver, når du udfylder formularen for at oprette en konto.

 1. Informering om Pioneers produkter og serviceydelser (direkte markedsføring)

Vi behandler dine personoplysninger for at informere dig om produktopgraderinger, nye produkter, serviceydelser, specialtilbud, arrangementer, tiltag, undersøgelse af forslag til kommende produkter eller forbedringer mv.

Alt efter det konkrete tilfælde behandles disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, din anmodning om at indlede indgåelse af en kontrakt, opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået, eller en legitim interesse i at informere vores nuværende kunder om vores produkter og serviceydelser.

 1. Besvarelse af spørgsmål og udveksling af oplysninger med dig

Hvis du stiller os spørgsmål via telefon, mail eller kontaktformularen, behandler vi dine personoplysninger for at kunne besvare dit spørgsmål og give dig de nødvendige oplysninger. 

Alt efter det konkrete tilfælde behandles disse oplysninger på baggrund af din anmodning om at indlede indgåelse af en kontrakt, opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået, eller vores legitime interesse i at informere dig om vores aktiviteter.

 1. Behandling af dine bestillinger og/eller leverancer som kunde

Vi behandler dine personoplysninger, så vi kan behandle din bestilling og levere de varer, du har bestilt.

Alt efter det konkrete tilfælde behandles disse oplysninger på baggrund af din anmodning om at indlede indgåelse af en kontrakt eller opfyldelse af en kontrakt, som du har indgået.

 1. Deltagelse i vores undersøgelser

Vi behandler dine oplysninger, så vi kan bede dig om din mening i vores kundeundersøgelser.

Oplysningerne behandles på basis af dit samtykke eller vores legitime interesse i at evaluere og forbedre vores serviceydelser og få viden om kundernes tilfredshed.

 

 1. Ved besøg på vores websted

Vi behandler personoplysninger for at kunne give en personlig oplevelse på vores websted og for at optimere det, for at udarbejde indhold, der er relevant for dig, og for at sikre intern afrapportering. Vi anvender også cookieoplysninger for at sikre, at vores websted er nemt at bruge og tilstrækkeligt sikret. 

Alt efter det konkrete tilfælde behandles disse oplysninger på baggrund af dit samtykke til (afgivet via vores cookiebanner) eller vores legitime interesse i:

 • at sikre et velfungerende og sikkert websted
 • at forbedre webstederne og siderne på de sociale medier samt brugeroplevelsen ved at give dig indhold, der er relevant for dig.

 

 

 1. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED?

 

Pioneer er selektiv, når vi skal afgøre, hvem vi videregiver dine personoplysninger til. Vi vil under alle omstændigheder sikre, at der er iværksat tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og sikre, at de holdes fortroligt.

Pioneer vil eventuelt dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter, som agerer på vegne af Pioneer: 

 • forhandlere, samarbejdspartnere og Pioneers datterselskaber, herunder vores moderselskab Pioneer Corporation (Japan).
 • serviceudbydere, der leverer konkrete serviceydelser til os (for eksempel markedsføringsbureauer eller webdesignere, som optimerer vores websted) for at sikre en ensartet brugeroplevelse.
 • IT-serviceleverandører, der yder teknisk support.
 • eksterne rådgivere: Pioneer vil eventuelt i visse tilfælde overføre dine personoplysninger til eksterne rådgivere, hvis det måtte være nødvendigt for at rådgive os eller forsvare vores rettigheder.
 • offentlige myndigheder: Pioneer vil eventuelt overføre dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet, juridiske instanser eller andre myndigheder, hvis vi mener, vi er nødt til det på baggrund af gældende lovgivning, en retskendelse eller anden lovlig anmodning.
 • sociale medier: Sociale medier kan have adgang til de oplysninger, der indsamles via cookies og andre teknologiske løsninger (eventuelt via de plugins, der er indprogrammeret i Pioneers websteder) samt cookies fra eksterne leverandører, der leverer reklamemateriale, analyser af adfærd på websteder eller kobler dig op med sociale medier.

Pioneer indgår en behandleraftale med dem, der har adgang til personoplysninger for at kunne levere deres serviceydelser.

 

 1. OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL ANDRE LANDE UDEN FOR DET EUROPÆISK ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE?

 

Det kan forekomme, at Pioneer eller de serviceudbydere, der arbejder for Pioneer, behandler dine personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I så tilfælde forpligter Pioneer sig til at sikre, at dine oplysninger beskyttes i et tilstrækkeligt og passende omfang, især ved at påberåbe sig en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til GDPR, artikel 45, for det land, hvortil oplysningerne overføres, ved at indgå standard kontraktklausuler i henhold til GDPR, artikel 46.2, eller ved at træffe en eller flere af de øvrige passende forholdsregler, der fremgår af GDPR, kapitel V.

Hvis du har spørgsmål om overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EØS eller ønsker en kopi af de relevante dokumenter, kan du sende en dateret og underskrevet anmodning til Pioneer (jf. kontaktoplysningerne i pkt. 10).

 

 1.  HVORDAN ER DINE PERSONOPLYSNINGER BESKYTTET, OG HVOR LÆNGE GEMMER VI DEM?

 

Pioneer træffer passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på bedst muligt at beskytte dine personoplysninger mod at blive ødelagt, gå tabt, blive ændret eller på anden måde benyttet uden tilladelse, idet der tages højde for tingenes tilstand, selve behandlingen og de risici, der kan være. For at garantere sikkerheden af dine personoplysninger har vi iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger. Dine personoplysninger er lagrede på sikre netværk, som kun må tilgås af et begrænset antal personer, som besidder specielle adgangsrettigheder, og som er forpligtet til at holde dem fortroligt.

På trods af disse foranstaltninger bør du være forsigtig, når du gemmer og/eller deler dine personoplysninger og dit login, især når du kobler dig på usikre eller offentlige netværk.

Pioneer behandler ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

 

 1.  HVAD MED LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER OG SOCIALE MEDIER?

 

Pioneers websted indeholder henvisninger (f.eks. via hyperlinks, sociale plugins, links til sociale medier) til andre websteder, som stilles til rådighed af andre virksomheder eller af sociale medier. Det er Pioneers anbefaling, at du altid tjekker fortrolighedspolitikken (også kaldet privatlivspolitik) for andre websteder og sociale medier.

Pioneers sider på sociale medier

Pioneer har sider på Twitter, Facebook, Instagram og YouTube. Når du besøger disse sider, vil dine oplysninger blive overført til udbyderen af det pågældende sociale medie ved hjælp af cookies. Sociale netværk vil muligvis modtage oplysninger, der for eksempel kan vedrøre, hvilke websteder du er inde på, og hvilke du tidligere har besøgt, samt din IP-adresse. Når du er inde på de sider, vil vi muligvis modtage aggregerede data fra de respektive sociale netværk i form af statistikker om, hvordan vores sider besøge af brugere af sociale medier.

 

Muligheder for deling på sociale medier

Vores websted accepterer, at du deler indhold på Twitter, Facebook, Instagram og YouTube. Når du bruger sociale plugin-funktioner (for eksempel knappen ”Share” (Del)), videregives oplysninger om din brug direkte fra din browser til det tilhørende sociale netværk. Hvis du allerede er tilmeldt et socialt netværk, når du besøger vores websted, kan udbyderen af det pågældende sociale netværk muligvis koble dit besøg sammen med din personlige konto via de sociale plugins. Hvis du endnu ikke er tilmeldt et socialt netværk, kan de sociale netværk alligevel modtage og gemme din IP-adresse og oplysninger om din browser og dit styresystem via de sociale plugins.

Hvis du deler indhold direkte fra vores websted på de sociale medier, bliver dine personoplysninger synlige for brugerne af disse sociale medier. Med hensyn til omfanget og formålet med dataindsamling for de sociale netværk samt deres videre behandling og brug af data samt oplysninger om de rettigheder og indstillinger, der skal anvendes for at beskytte dit privatliv, henviser vi til fortrolighedspolitikkerne (også kaldet privatlivspolitikkerne) for de sociale netværk.

 

 1. HVAD ER DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET?

 

I henhold til GDPR har du en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Nogle af rettighederne er meget konkrete eller er underlagt særlige betingelser eller undtagelser. Du har ret til:

 • At kende og tilgå dine data samt væsentlige oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger (behandlingsformål, kategorier af behandlede data mv.).
 • At bede om at få rettet dine data, eller eventuelt under visse omstændigheder få dem slettet, især hvis de ikke længere er nødvendige i forhold til de(t) formål, hvortil de blev indsamlet/behandlet, eller hvis du kalder dit samtykke tilbage.
 • At gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i visse nærmere angivne tilfælde. I så tilfælde vil vi ikke længere behandle dine data, medmindre der foreligger væsentlige, legitime årsager til at gøre det, idet dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder i så fald vil blive tilsidesat, eller hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare juridiske påstande. Du har når som helst ret til at gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring eller profilering uden begrundelse.
 • At modsætte dig en automatisk individuel beslutning under visse betingelser.
 • At anmode om begrænsning af behandlingen i en periode for at give os mulighed for at verificere nøjagtigheden af dataene; især i de tilfælde hvor du gør indsigelse mod dataenes nøjagtighed.
 • At modtage dine personoplysninger i et (struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart) format, således at de under visse forhold kan transporteres eller overføres i et sådant format til en anden dataansvarlig, forudsat det er teknisk muligt.

 

Hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på samtykke, har du også ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, uden det har betydning for legitimiteten af den behandling, der er foretaget, før du trak dit samtykke tilbage. 

Du kan sende din anmodning som angivet nedenfor. For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed træffer vi i rimelige omfang visse foranstaltninger for at kunne bekræfte din identitet, før vi behandler din forespørgsel. 

Du kan også gennemgå, opdatere eller slette din konto, ved at redigere din konto- og dine profilindstillinger i tilmeldingsområdet. 

Du har ret til at indsende en klage til den tilsynsmyndighed, der gælder for din sædvanlige bopæl, din arbejdsplads eller det sted, hvor GDPR formodes at være overtrådt. Tilsynsmyndigheden for Belgien hedder på fransk DPA (Autorité de protection des données) og på hollandsk GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) og kan kontaktes på contact@apd-gba.be.

 

 

 1. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

 

Hvis du i øvrigt har spørgsmål eller klager vedrørende dette websted eller denne fortrolighedspolitik, kan du også kontakte os:

 • ved at skrive en mail til os privacy@pioneer.eu eller
 • ved at skrive et brev, der stiles til The Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren, Belgium.

 

Du bedes medtage oplysninger om de(t) produkter fra Pioneer, som din henvendelse omhandler, og vedhæfte dokumentation for din identitet.