Terms of Use

1. Generelt

Disse betingelser for brug (”betingelser for brug”) gælder for alle websteder (”hjemmesider”), herunder, men ikke begrænset til, https:\\aftersales.pioneer.eu og https://www.pioneer-car.eu/eur/, som drives af Pioneer Europe NV (”naamloze vennootschap”/”société anonyme”), der er indregistreret med adressen Haven 1087, Keetberglaan 1 B, 9120 Melsele, Belgien, og registreret i Crossroads Bank of Enterprises under 0406.999.132 og VAT BE 0406.999.132 (”Pioneer”).

Ved at opnå adgang til og bruge disse hjemmesider bekræfter du, at du har læst og accepteret de betingelser, der beskrives i disse betingelser for brug, som gælder for alle besøg på hjemmesiderne og for alle oplysninger eller brug af dem. Hjemmesiderne må kun bruges i overensstemmelse med disse betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer betingelserne for brug, bør du undlade at bruge hjemmesiderne.

2. Ændringer

Pioneer kan når som helst gennemgå og opdatere betingelserne for brug. Du skal derfor besøge disse sider i forbindelse med alle besøg på hjemmesiderne. Din fortsatte brug af hjemmesiderne efter ændringer af disse betingelser for brug vil betyde, at du accepterer de pågældende ændringer.

Alle dele af hjemmesiderne kan blive ændret, suppleret, slettet eller opdateret uden varsel efter Pioneers skøn.

3. Brug af hjemmesiderne og immaterielle ejendomsrettigheder

Pioneer samt Pioneers leverandører af indhold og licensgivere ejer ophavsret, varemærker og alle andre immaterielle ejendomsrettigheder til alt materiale og indhold, herunder billeder, logoer, tekster, design, underliggende software osv., på disse hjemmesider (”indhold”).

Pioneer tildeler dig en begrænset licens til at få adgang til og bruge disse hjemmesider. Licensen omfatter ikke:

- ret til at ændre, kopiere, duplikere, udgive, bruge, gengive eller downloade, hverken helt eller delvist, hjemmesiderne eller deres indhold; med undtagelse af den cachelagring af sider, der er nødvendig for din egen personlige og ikke-kommercielle korrekte brug af hjemmesiderne

- enhver form for videresalg eller kommerciel brug af hjemmesiderne eller deres indhold

- enhver form for brug, besøg, download eller kopiering af kontooplysninger til fordel for en tredjepart

- enhver brug af datamining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udvinding af data

- enhver anden form for afledt brug af disse hjemmesider eller deres indhold.

 

I tilfælde af nogen form for kopiering eller brug af indholdet skal du først indhente skriftlig tilladelse fra Pioneer, og Pioneers status (og eventuelle andre identificerede bidragsydere) som forfatter af materiale på vores hjemmesider skal altid anerkendes. Enhver anmodning om disse handlinger skal sendes pr. e-mail til info@pioneer.eu.

4. Hyperlinks

Vores hjemmesider indeholder hyperlinks til andre hjemmesider og sociale medier. Pioneer har ingen tekniske eller indholdsmæssige kontrolmuligheder i forhold til disse hjemmesider og medier.

Hvis du ønsker at inkludere et hyperlink til vores hjemmesider på dit websted, skal du først indhente skriftlig godkendelse fra Pioneer. Denne godkendelse kan trækkes tilbage af begge parter uafhængigt af hinanden med øjeblikkelig effekt. Anmodningen skal sendes pr. e-mail til info@pioneer.eu.

5. Din konto

Du har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der forekommer i forbindelse med din konto eller adgangskode. Du er derfor ansvarlig for alle de nødvendige trin for at sikre, at adgangskoden forbliver fortrolig og sikker. Du skal straks underrette Pioneer, hvis du har grund til at antage, at din adgangskode er blevet udleveret til andre, eller hvis adgangskoden bruges på uautoriseret vis, eller det er sandsynligt, at den vil blive det.

Du skal sikre, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og fuldstændige, og straks informere os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du gav os i forbindelse med registreringen.

6. Din adfærd

Du må ikke bruge hjemmesiderne på en måde, der forårsager eller sandsynligvis vil forårsage, at hjemmesiderne eller adgangen til dem afbrydes, beskadiges eller forringes på nogen måde.

Du vil ikke placere falske eller misvisende oplysninger på hjemmesiderne.

Du vil ikke angive eller overføre oplysninger til hjemmesiderne, som indeholder vira eller andre computerprogrammeringsrutiner, der har til formål at beskadige hjemmesiderne.

7. Hjemmesidernes indhold

Hjemmesidernes indhold kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl, og de afbildede produkters funktioner og farver kan variere lidt i forhold til virkeligheden. Kontakt din Pioneer-repræsentant, hvis du er i tvivl eller har brug for oplysninger.

8. Ophør

Pioneer forbeholder sig ret til at afvise adgang til hjemmesiderne, opsige konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

9. Fortrolighed

Du bedes gennemgå fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken, som også regulerer dit besøg på hjemmesiderne.

10. Adgang til hjemmesiderne

Pioneer vil gøre sit ypperste for at sikre, at hjemmesidernes tilgængelighed ikke afbrydes. Din adgang til hjemmesiderne kan dog også blive midlertidigt afbrudt eller begrænset. Pioneer vil forsøge at begrænse hyppigheden af og varigheden for enhver sådan hyppighed eller begrænsning.

11. Ansvar

Pioneer eller andre, der arbejder for Pioneer, kan under ingen omstændigheder og i det omfang, det er godkendt i henhold til gældende lov (se punkt 12), holdes ansvarlige for eventuelle skader, herunder uden begrænsning, særlige, indirekte eller følgemæssige skader eller andre skader, der måtte skyldes brugen, indholdet eller ydeevnen relateret til disse hjemmesider.

Pioneer garanterer ikke, at hjemmesiderne fungerer korrekt, eller at der altid er adgang til dem, og kan ikke holdes ansvarlig, hvis det ikke er tilfældet, uanset årsagen (for eksempel tekniske fejl, vira).

Pioneer fralægger sig ethvert ansvar for indholdet, driften og funktionaliteten for tredjepartswebsider, som måtte være tilgængelige via vores hjemmesider. Pioneer er desuden ikke ansvarlig for skader, som skyldes manglende elektronisk kommunikation via hjemmesiderne, f.eks. tredjeparters forsinkelser, tilbageholdelser eller manipulationer relateret til en sådan kommunikation.

12. Gældende lov og kompetent domstol

Ved at bruge vores hjemmesider anerkender du, at deres indhold udelukkende er reguleret af belgisk lovgivning. I tilfælde af tvister er det kun domstole i retskredsen Bruxelles, der har kompetence.

13. Spørgsmål

Hvis du har yderligere spørgsmål angående disse hjemmesider eller disse betingelser for brug, kan du kontakte info@pioneer.eu.