Personvern Politikk

PERSONVERNPOLITIKK FOR B2C-NETTSTEDET (1.1)

VERSJON 1.1

Dette er personvernpolitikken til Pioneer Europe NV og deres tilknyttede selskaper. Personvernpolitikken kan endres, f.eks. som et resultat av nye funksjoner på nettstedet, dersom disse krever behandling av personopplysninger. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på nettstedet vårt, eller på e-post dersom det endringene er betydelige. Denne versjonen av personvernpolitikken ble sist endret den 5 desember 2018.

INNHOLD
1 Når gjelder denne personvernpolitikken?
2 Hvem har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger?
3 Hvilke personopplysninger innehar vi om deg?
4 For hvilke formål og hvordan behandler vi personopplysningene dine?
5 Hvem deler vi personopplysningene med?
6 Overfører vi personopplysninger utenfor EØS-området?
7 Hvordan beskyttes personopplysningene dine?
8 Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?
9 Hva med lenker til andre nettsteder og sosiale medier?
10 Hva er dine rettigheter som registrert person?
11 Hvordan kan du kontakte oss?

1 NÅR GJELDER DENNE PERSONVERNPOLITIKKEN?
Denne personvernpolitikken gjelder for behandling av personopplysninger for Pioneer Europe NV og deres tilknyttede selskaper, med mindre annet er oppgitt.

2 HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Pioneer Europe NV har ansvar for behandlingen av dine personopplysninger? Pioneer Europe NV (heretter ”Pioneer”, ”vi” eller ”vår”) er Et børsregistrert aksjeselskap underlagt belgisk lov, med registrert kontoradresse Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia).

3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNEHAR VI OM DEG?
Vi innhenter personopplysninger: 
- hvis du registrerer en konto på nettstedet;
- hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev; ; 
- hvis du bruker vårt kontaktskjema på nettstedet;
- hvis du deltar i en konkurranse (f.eks. på en handelsmesse);
- hvis du deltar i en undersøkelse

Vi behandler også informasjon fra tredjeparter, f.eks. leverandørene av informasjonskapsler, når du bruker nettsidene våre. I den forbindelse henviser vi til våre regler for informasjonskapslery.

Vil du vite mer?

Hvis du bruker nettstedet, behandler vi følgende informasjon og personopplysninger om deg:  

- Hvis du registrerer en konto på nettstedet: e-postadresse, passord, tiltaleform, navn, etternavn, adresse, telefonnummer, foretrukket språk, registrerte Pioneer-produktet, …;
- Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet: e-postadresse, e-postinnstillinger;  
- If you use our contact form on the website: name, surname, e-mail address, telephone number, ticket number, topic, model type, model number, serial number, title, question and subsequent correspondence;
- Hvis du bruker kontaktskjemaet på nettsiden: navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, billettnummer, emne, modelltype, modellnummer, serienummer, tittel, spørsmål og påfølgende korrespondanse;
- Hvis du deltar i en konkurranse: all informasjon du oppgir for å delta i konkurransen, f.eks. navn, etternavn, adresse osv., ditt svar på spørsmålet i konkurransen;
- Hvis du bruker nettstedet: data vi mottar om din aktivitet på nettstedet, f.eks. besøkenes tidspunkt og varighet, sider du har besøkt før og etter du brukte nettstedet, din IP-adresse, sider du besøker, nettleseren du bruker, geografiske data som f.eks. din lokasjon, ditt foretrukne språk, …  

Pioneer bruker  ikke personlige opplysninger mottatt fra tredjeparter, som profesjonelle dataleverandører. Disse dataene kan omhandle dine preferanser og personlige interesser, kontaktinformasjon osv.

4 FOR HVILKE FORMÅL OG HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
a. For å holde deg informert om Pioneers produkter og tjenester (direkte markedsføring)

Vi behandler dine personopplysninger når du ber om å motta informasjon om produktoppgraderinger, nye produkter, tjenester, spesialtilbud, begivenheter, handlinger, forskning på fremtidige produktideer eller -forbedringer osv., ved å registrere deg for nyhetsbrevet eller registrere en konto.  

For å oppnå dette kan vi behandle data som f.eks. ditt navn, din adresse, ditt telefonnummer, ditt foretrukne språk og produktet du er interessert i.

Avhengig av hvert enkelt tilfelle behandles disse dataene på grunnlag av ditt utvetydige samtykke, på grunnlag av gjennomføring av en kontrakt som du er del i, eller basert på din forespørsel om å gjennomføre handlinger før du inngår en kontrakt. Hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke, har du rett til å når som helst trekke tilbake slikt samtykke (se spørsmål 10)..

b. For å kunne svare på spørsmål og utveksle informasjon med deg

Hvis du stiller spørsmål via telefon, post eller kontaktskjema, behandler vi personopplysningene dine for å kunne svare på spørsmålet ditt og gi deg den nødvendige informasjonen.  

For dette formål kan vi behandle data som navn, firmanavn, posisjon, e-postadresse, telefonnummer, korrespondanse med Pioneer og eventuelle andre personopplysninger du gir oss, dersom disse kan være relevante for å besvare spørsmålet ditt.

Avhengig av det enkelte tilfellet behandles disse dataene på grunnlag av din forespørsel om å ta skritt før du inngår en kontrakt, på grunnlag av gjennomføringen av en kontrakt som du er part i, eller på grunnlag av Pioneers legitime interesse i å gi deg informasjon om Pioneer aktiviteter.

c. For å delta i konkurranser og undersøkelser

Vi behandler dataene dine slik at du kan delta i våre konkurranser og for å be om dine meninger i kundeundersøkelser, for eksempel vår reparasjonsundersøkelse. I slike tilfeller bruker vi informasjonen din for å kunne få tilbakemeldinger på våre tjenester og for å evaluere kundetilfredshet og hvordan vi kan forbedre våre tjenester. Enkelte undersøkelser er knyttet til konkurranser. Hvis det er tilfelle, bruker vi også dataene dine til å kontakte deg dersom du vinner.

>Informasjonen vi behandler, avhenger av den individuelle konkurransen eller undersøkelsen som arrangeres. I de fleste tilfeller vil dataene vi innhenter fra deg bestå av dine kontaktopplysninger (navn og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) og svar på konkurransen/spørsmålet. Hvis aktuelt vil vi også behandle opplysninger som f.eks. produktinformasjon (reparert produkt, produktkategori, modellnummer, serienummer), tilbakemeldinger, undersøkelseskoder osv.

I enkelte tilfeller behandles disse dataene på grunnlag av ditt entydige samtykke eller på grunnlag av Pioneers legitime interesse i å informere deg om sine aktiviteter og forbedre sine produkter og tjenester ved å lytte til tilbakemeldinger fra kunder. Dette er for eksempel tilfellet i vår reparasjonsundersøkelse, der vi vurderer kvaliteten på våre reparasjonstjenester. Hvis behandlingen av personopplysningene er basert på ditt samtykke, har du rett til å når som helst trekke tilbake slikt samtykke (se spørsmål 10).

d. For tilpassing og optimalisering   av nettstedet

Vi behandler personopplysninger for å tilpasse og optimalisere nettstedet og skape innhold som er relevant for deg, og for å sikre at nettstedet er enkelt og trygt å bruke.  

For å oppnå dette kan vi behandle data som f.eks. din IP-adresse, hvilke sider du besøker, hvilken nettleser du bruker, hvilke nettsteder du har besøkt tidligere, geografiske data som f.eks. din plassering, foretrukket språk og tidspunkt og varighet for besøket ditt. Dette gjør vi bl.a. ved hjelp av informasjonskapsler. Se våre regler for informasjonskapsler for ytterligere informasjon om dette.  

I enkelte tilfeller behandles disse dataene på grunnlag av ditt entydige samtykke eller på grunnlag av Pioneers legitime interesse i å kontinuerlig forbedre sine nettsteder og brukeropplevelsen, og for å beskytte nettstedene mot dataangrep osv.

Vil du vite mer?  

Når det gjelder behandling av personopplysninger, støtter Pioneer seg alltid på:
- enten uttrykkelig samtykke fra deg, f.eks. ved at du har merket av en avmerkingsboks om dette under navigering på nettstedet, eller ved at du gjennom en annen bekreftende handling underforstått har gitt samtykke. I slike tilfeller har du rett til å når som helst trekke samtykket tilbake mht. fremtidig bruk (se spørsmål 10);
- eller, på et annet juridisk grunnlag fastsatt av loven, for eksempel hvis det er nødvendig å innhente data for å kunne utføre en kontrakt med deg, eller hvis slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som Pioneer er underlagt. I enkelte tilfeller kan behandlingen av dataene også være nødvendig for å realisere en legitim interesse for Pioneer.

5 HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE MED?
Pioneer kan dele dine personopplysninger med følgende tredjeparter som handler på vegne av Pioneer:  

- distributører og samarbeidspartnere, for eksempel Pioneer-tilknyttede selskaper og konsernselskaper, inkludert vårt morselskap Pioneer Corporation (Japan), som vi for eksempel deler aggregerte rapporter om kundetilfredshet med
- tjenesteleverandører som leverer spesifikke tjenester til oss, for eksempel markedsføringsbyråer og webdesignbyråer som optimaliserer nettstedet vårt, for å sikre en jevn brukeropplevelse. I tillegg kan Pioneer være forpliktet til å avsløre dine personopplysninger når det kreves etter loven eller etter ordre fra en domstol.

I alle tilfeller er vi forpliktet til å sikre konfidensialiteten til dataene dine, noe som også betyr å inngå kontrakter med våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører der det defineres et tilfredsstillende nivå av datavern, og pålegger dem taushetsplikt.

6 OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EØS-OMRÅDET?  
Enkelte data kan lagres eller overføres utenfor EØS-området, for de formål som er beskrevet i punkt 4 ovenfor. Det kan forekomme at overføringen skjer via tredjeparter (som nevnt i punkt 5 ovenfor) som er etablert utenfor EØS-området, eller fordi data er lagret på en server som er lokalisert eller tilgjengelig fra utenfor EØS-området. 

I denne forbindelse er Pioneer forpliktet til å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dataene dine, særlig ved å enten sørge for at det landet som data overføres til velges utfra behovsprøvning, eller ved å inngå standard kontraktsbetingelser (som fastsatt i artikkel 45 og 46 i den generelle datavernforskriften). Hvis du har spørsmål i den forbindelse, kan du kontakte vår datavernansvarlig.

7 HVORDAN BESKYTTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
For å garantere sikkerheten til personopplysningene dine har vi innført en rekke sikkerhetstiltak og sikkerhetsforanstaltninger. Personopplysninger lagres på sikre nettverk som bare kan nås av et begrenset antall personer med spesielle tilgangsrettigheter, og som forplikter seg til å respektere og opprettholde dataenes konfidensielle karakter.

Til tross for disse tiltakene, bør det tas forsiktighetshensyn når du lagrer og/eller deler personopplysninger og påloggingsinformasjon, spesielt når du kobler til via usikre eller offentlige nettverk.

8 HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?  
Pioneer vil ikke behandle personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for de formålene dataene ble innhentet for. Pioner vil oppdatere kontaktinformasjonen i markedsføringsdatabasen opp til og inkludert hvert 3. år. I tilfelle for eksempel en kundetilfredshetsundersøkelse, vil vi slette dataene når de aggregerte resultatene behandles, forutsatt at dette ikke svekker resultatene av undersøkelsen.  

9 HVA MED LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER?
Pioneer-nettstedet kan inneholde henvisninger (f.eks. gjennom hyperlenker) til andre nettsteder som tilbys av andre selskaper eller av sosiale medier. Pioneer er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger gjennom disse nettstedene. Denne personvernpolitikken gjelder heller ikke for disse nettstedene. Pioneer anbefaler at du sjekker personvernpolitikken for disse tredjepartene.

Hvis du deler innhold fra Pioneer-nettstedet gjennom sosiale medier, vil personopplysningene dine være synlige for besøkende på disse sosiale mediene. Pioneer er ikke ansvarlig for behandlingen av personopplysninger gjennom sosiale medier. Denne personvernpolitikken gjelder heller ikke for disse sosiale mediene.

10 HVA ER DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT PERSON?  
Du har rett til å få tilgang til dataene dine, rett til å korrigere dem, rett til å slette dem, rett til å begrense behandlingen av dem og rett til å spørre om de kan overføres.  

Du har også rett til å motsette seg behandlingen av dataene dine generelt, samt til behandling av dataene dine for direkte markedsføring og profilering.

Enkelte av disse rettighetene kan være underlagt bestemte vilkår og unntak.

Hvis behandlingen av dataene dine er basert på samtykke, har du også rett til å når som helst trekke tilbake slikt samtykker, uten at dette påvirker legitimiteten til behandlingen som er gjort før du trakk det tilbake.  

Du kan sende forespørselen via e-post, til privacy@pioneer.eu eller med vanlig post, til adressen under. For å beskytte ditt personvernet og din sikkerheten vil vi ta rimelige skritt for å bekrefte identiteten din før vi behandler forespørselen.  

Du kan også gjennomgå, oppdatere eller slette kontoen din ved å redigere kontoen og profilinnstillingene i registreringsområdet

I henhold til artikkel 77 i GDPR har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten der du er bosatt, arbeidsstedet ditt eller stedet der en påstått overtredelse av GDPR har funnet sted. Belgian Data Protection Authority er tilsynsmyndighet for Belgia og kan kontaktes på contact@apd-gba.be

Vil du vite mer?

Under General Data Protection Regulation (”GDPR”), har du rett til å:

- Få innsyn i og tilgang til dataene dine og viktig informasjon om behandlingen av disse (behandlingsformål, datakategorier osv.);
- Be om korrigering av dataene dine eller, hvis nødvendig, sletting av disse, i samsvar med artikkel 17 i GDPR, spesielt når de ikke lenger er nødvendige for de formål de ble innhentet/behandlet for, eller når du trekker tilbake ditt samtykke;
- Motsi deg behandling av personopplysningene dine i enkelte spesifikke tilfeller, som omtalt i artikkel 21 av GDPR, inkludert behandling for direkte markedsføring og profilering. I dette tilfellet vil vi ikke lenger behandle dataene dine, med mindre det er overbevisende legitime grunner til å gjøre det som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav;
- Motsette seg en automatisk enkeltavgjørelse, inkludert profilering, under betingelsene i artikkel 22 i GDPR;
- Be om begrensning av behandling, i noen tilfeller detaljert i artikkel 18 i GDPR, og spesielt når du bestrider nøyaktigheten av dataene, over en periode som gjør at vi kan kontrollere nøyaktigheten av disse dataene; og
- Motta dine personopplysninger i et (strukturert, vanlig og maskinlesbart) format som gjør det mulig å overføre eller sende dataene dine i et slikt format til en annen datastyring, under de forhold som er beskrevet i artikkel 20 i GDPR, og hvis det er teknisk mulig.

11 HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
Hvis du har ytterligere spørsmål om eller klager på dette nettstedet, eller om denne personvernpolitikken, kan du også kontakte oss:
- På e-postadresse privacy@pioneer.eu;
- Med post, til Data Protection Officer, Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia).

Vi ber om at du inkluderer informasjon om Pioneer-produktet/produktene som forespørselen gjelder og legger med kopi av din legitimasjon.