Personvern Politikk

VÅR FORPLIKTELSE TIL PERSONVERN

Ditt personvern er viktig for PIONEER EUROPE NV og dets nasjonale datterselskaper og distributører i Europa. Vi respekterer ditt personvern og har forpliktet oss til å beskytte det. For at vi skal kunne beskytte ditt personvern på en bedre måte, gir vi denne meldingen som forklarer våre personvernmetoder og valgene du kan foreta om hvordan din personlige informasjon blir innhentet og brukt.
Denne personvernmeldingen gjelder følgende nettsteder:

www.pioneer-car.eu/eur/ www.pioneer.at www.pioneer-car.eu/be www.pioneer.ch
www.pioneer-car.eu/de www.pioneer-car.eu/dk www.pioneer-car.eu/es www.pioneer.fi
www.pioneer-car.eu/fr www.pioneer-car.eu/it www.pioneer-car.eu/nl www.pioneer-car.eu/no
www.pioneer-car.eu/pt www.pioneer-car.eu/ru www.pioneer-car.eu/se www.pioneer-car.eu/uk
www.ba.pioneer.eu www.bg.pioneer.eu www.pioneer.com.cy www.pioneer-ncy.com
www.cz.pioneer.eu www.pioneer.gr www.hr.pioneer.eu www.hu.pioneer.eu
www.ie.pioneer.eu www.mk.pioneer.eu www.pioneer.com.mt www.ro.pioneer.eu
www.rs.pioneer.eu www.pioneer.si www.sk.pioneer.eu www.pioneer.com.tr
www.pioneerdj.com secure.pioneer.eu

1. Hvilken personlig informasjon innhenter vi ?
Vi ber om personlig, identifiserbar informasjon når du registrerer et produkt, ber om en tjeneste, gir svar i en spørreundersøkelse, deltar i en konkurranse, korresponderer med oss eller engasjerer deg i visse andre aktiviteter på nettstedene nevnt ovenfor.
Du avgjør om du vil fortsette med en aktivitet som krever at du gir oss personlig informasjon. Hvis du imidlertid ikke vil gi ut den forespurte personlige informasjonen, kan du ikke fullføre transaksjonen.
Dessuten, når du besøker våre nettsteder, vil vi innhente informasjon som kalles klikkstrømmer (clickstreams) (IP-adresser, domenenavn, osv.). Denne informasjonen sammen med detaljene du har gitt oss, gjør det mulig for oss å tilpasse dine besøk på en bedre måte.

2. Hvordan bruker vi informasjonen vi innhenter ?
Vi bruker personlig informasjon på følgende måte:
Gi deg informasjon om oppgradering av produkter, nye produkter, tjenester, nyhetsblad, informasjon via e-post og forskning på fremtidige produktideer eller forbedringer.
Hjelpe oss å finne informasjon som er relevant for deg.
Gi deg spesialtilbud som kan være av interesse for deg.
Hjelpe oss til å lage bedre produkter og tjenester som oppfyller dine behov.
Gjøre det mulig for deg å laste ned dokumenter, få tilgang til tjenester eller på annen måte engasjere oss i aktiviteter du velger, og
Hjelpe deg raskt å finne programvare, tjenester eller produktinformasjon som er viktig for deg.

3. Hvordan beskytter vi din personlige informasjon?
For å garantere sikkerheten for din personlige informasjon, har vi satt opp en rekke sikkerhetsregler og vernetiltak. Din personlige informasjon blir oppbevart på sikre nettverk som bare er tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle tilgangsrettigheter og som respekterer og overholder konfidensialiteten.
Ikke desto mindre, når du gir ut personlig informasjon på Internett, er det alltid en risiko for at den kan fanges opp og brukes av en tredjepart som vi ikke har kontroll over. Selv om vi gjør alt vi kan for å beskytte din personlige informasjon og ditt personvern, kan vi ikke garantere sikkerheten for informasjonen du gir ut over Internett.

4. Hvem har tilgang til din personlige informasjon og i hvilken utstrekning?
I tillegg til de nevnte selskapene og med formålene som er beskrevet ovenfor, vil vi ikke selge, handle eller overføre din personlige informasjon i noen form til tredjepart uten først å informere deg i samsvar med lovverket som omhandler personlig informasjonsbeskyttelse som for tiden gjelder.
Din personlige informasjon kan overføres til utenforstående leverandører som yter service for oss. Disse kan brukes til å gi teknisk støtte. Vi krever at disse leverandørene holder din personlige informasjon sikker og konfidensiell. Vi krever også at disse leverandørene bruker personlig informasjon bare på vegne av PIONEER EUROPE NV.
Du kan til enhver tid velge å ikke dele din informasjon med tredjeparter. Dette kan gjøres via kontosiden i ditt elektroniske registreringsområde.

5. Lenker
For å forbedre tjenestene som tilbys på vårt nettsted, kan vi inkludere lenker til tredjeparts nettsteder. PIONEER er ikke ansvarlig for personvernpolicyen som praktiseres på disse nettstedene. Vi vil anbefale at du leser deres personvernerklæringer, da disse kan være forskjellig fra våre. PIONEER kan ikke være, og kan heller ikke betraktes å være ansvarlig for innholdet og aktiviteten på disse nettstedene.

6. Informasjonskapsler (cookies)
PIONEERs nettsteder kan bruke en bransjeteknologi som kalles informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en unik tekstfil som et nettsted sender til din nettleserprogramvare. Informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å skreddersy informasjonen som sendes til deg, basert på hva du ønsker å lese. PIONEER kan bruke informasjonskapsler for å gjøre dine sider personlige eller for å huske deg når du registrerer produkter eller tjenester. Hvis du ikke ønsker at PIONEER skal sette inn informasjonskapsler i din nettleser, kan du stille inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler. Avvisning av informasjonskapsler kan virke inn på din mulighet til å bruke noen av tjenestene på våre PIONEER-nettsteder.
PIONEER bruker også informasjonskapsler for å spore besøkene til våre nettsteder. Informasjonen som innhentes på denne måten hjelper oss til å optimalisere nettstedets innhold, navigasjonsmuligheter og ytelse. .

7. Valg og avvisning
PIONEER gir deg flere valgmuligheter med hensyn til gjennomgåelse, redigering eller sletting av din personlige informasjon eller muligheten til å avvise mottak av tilleggsinformasjon fra oss. Vi kan tilby deg disse valgmulighetene på samme tid som du gir oss personlig informasjon.
Du kan også gjennomgå, oppdatere eller slette din konto ved å redigere dine konto- og profilinnstillinger i registreringsfeltet. For å beskytte ditt personvern og sikkerhet, vil vi ta rimelige forholdsregler for å verifisere din identitet før vi gir tilgang eller foretar endringer.
Hvis du opplever vanskeligheter når du vil endre eller slette din personlige informasjon, kan du kontakte oss for hjelp (se detaljer nedenfor).

8. Endringer i personvernpolicyen
Over tid kan det være mulig at vi vil endre eller oppdatere denne policyen, enten på grunn av endringer i lovverket eller for å dekke nyutvikling av Internett. Vi forbeholder oss derfor retten til å utføre slike eventuelle endringer, og vi ber om at du går regelmessig innom denne siden fordi disse endringene kan ha innvirkning på deg som besøkende på vårt nettsted.

9. Ta kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, personvernaspektene ved våre produkter og tjenester, eller hvis du vil sende inn en klage, ta kontakt med:
PIONEER EUROPE NV
European Emarketing Division - Privacy Office
Haven 1087 - Keetberglaan 1
B - 9120 Melsele
Belgium
Tel +32 (0)3 570 511
Fax +32 (0)3 570 895
email: privacy@pioneer-eur.com

10. Hvem administrerer den personlige informasjonen ?
Alle nettstedene våre og informasjonen som innhentes derfra blir administrert og kontrollert av PIONEER EUROPE NV. Våre nettstedservere og verter befinner seg i Belgia og Nederland. PIONEER EUROPE NV har undertegnet avtaler med selskaper som er verter for sine nettsteder for å kunne tilby tilstrekkelig garanti for vern av din personlige informasjon. Personlig informasjon administreres i samsvar med aktuelt lovverk vedrørende beskyttelse av personlig informasjon i tillegg til denne personvernpolicyen. For å sikre at din personlige informasjon er beskyttet, har PIONEER EUROPE NV fått sin personvernpolicy godkjent av Belgian Privacy Commission (Belgias personvernkommisjon), en kommisjon som fører tilsyn med hvorvidt behandling og bruk av personlig informasjon samsvarer med Belgian Data Protection Act (Belgias personvernlov).