Rettigheter og forbehold

RETTIGHETER 
Pioneer tillater publisering av dokumenter kun for informasjon, ikke-kommersielle formål, under forutsetning av at ovenstående copyright merke vises på hvert enkelt dokument eller på deler av de. 

Pioneer eier alle rettighetene, inklusive copyright, for alle typer data, filer og/eller bilder, tekst og multimedia som disse sidene inneholder. Det er forbudt å kopiere, publisere eller distribuere hele eller deler av disse dokumentene til personlige eller forretningsmessige forhold. 

Det å åpne og bruke Pioneers hjemmeside utgjør i seg selv en godkjennelse av disse villkår. 

FORBEHOLD 
Disse dokumentene er laget og publisert uten garantier av noe slag, og inneholder ikke noe ansvar for selgbarhet og brukbarhet av produkter for spesielle formål. 

Under ingen omstendigheter kan Pioneer holdes ansvarlig for skader, heller ikke begrenset til spesifikke, indirekte eller følgeskader, eller noen som helst andre skader som forårsaker tap av rettigheter, data eller fortjeneste, hverken i samband med inngått avtale, eller på grunn av forsømmelse eller annen krenkende handling, som kan oppstå i samband med bruk eller framstilling av disse sidene. 

Disse dokumentene kan inneholde tekniske feil, eventuelle stavefeil kan forekomme, og fargene på produktbildene kan avvike noe fra det virkelige produktet. Ta kontakt med din nærmeste Pioneer-forhandler for å kontrollere at egenskaper og spesifikasjoner på produktene stemmer overens med dine forventninger. 

Fra tid til annen vil det bli gjennomført oppdateringer til disse dokumentene. Spesifikasjoner og design på Pioneer produkter som beskrives på sidene kan endres uten forvarsel. 

Produkter som tilbys for salg kan avvike fra det som er beskrevet eller illustrert på Pioneer sine internettsider på grunn av endringer i tekniske data, komponentvalg, eller produksjonssted. Innholdet på disse sidene må derfor ikke betraktes som en bekreftelse på at ethvert produkt leveres som beskrevet til alle markeder. 

Ettersom Pioneer gir internasjonal informasjon, kan det forekomme henvisninger til Pioneer-produkter som ikke finnes for salg i ditt land. Slike henvisninger innebærer ikke nødvendigvis at Pioneer i ditt hjemmland har til hensikt å selge nevnte produkt. 

Eventuelle handlinger på grunnlag av internasjonal informasjon på Pioneer sine sider, bør ha sammenheng med produkter som Pioneer har annonsert for salg i ditt hjemmland. 

VAREMERKE 
Dolby", "Dolby Surround", "Pro Logic" og det Dobbelte-D symbolet er varemerke for Dolby Laboratories Licensing Corporation.Deler av søkemotoren baserer seg på SWISH and WWWWAIS, freeware program utviklet og distribuert av Enterprise Integration Technologies.
DINE TILBAKEMELDINGER OG KOMMENTARER
Enkelte områder på pioneer.eu tillater deg kanskje ikke å poste innhold som kan åpnes og leses av andre, inkludert den generelle almennhet. 
Du kan bare poste innhold som du har opprettet, eller som du har tillatelse til å poste, på pioneer.eu. Du kan ikke poste Innhold som bryter med disse Bruksvilkårene. Du gir Pioneer Europe NV og deres underselskaper rettigheter til å bruke navnet du sender inn i forbindelse med slikt innhold, om de ønsker. Du representerer, og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettigheter til innholdet du poster, at innholdet er nøyaktig, og at du vil frigjøre Pioneer Europe NV for alle krav som kan oppstå på grunn av innhold du bidrar med. Du aksepterer at vi ikke er ansvarlige for Innhold som leveres av andre.
Vi krever ikke eierskap på noe Innhold du eventuelt poster. Ved å sende inn Innhold på offentlige områder på pioneer.eu, gir du imidlertid oss, våre foreldreselskaper, samarbeidspartnere og distributører rett til å bruke, kopiere, vise, distribuere, tilpasse og promotere dette Innholdet på hvilket som helst medie.
Vi forplikter oss ikke til å forhåndsscreene Innhold, men vi har rett til å nekte å poste eller redigere innsendt Innhold. Vi forbeholder oss retten til å fjerne Innhold uansett årsak, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller forsinkelser ved fjerning av slikt materiale.
Retningslinjer for innsent innhold: Du kan poste tilbakemeldinger, bilder, kommentarer og annet innhold, forutsatt at innholdet ikke er ulovlig, obskønt, støtende, fornærmende, i konflikt med personvern, ikke bryter med intellektuelle rettigheter eller på annen måte fornektende eller skadelig mot tredjeparter. Det kan heller ikke bestå av, eller inneholde programvarevirus, politisk kampanjeinnhold, kommersielle oppfordringer, kjedebrev, masseutsendelse av e-post eller noen form for ”spam/søppelpost”. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, fremstå som en annen person eller etat, eller på noen måte villede innholdets opphav.