Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI — klienci

WERSJA 1.2

DATA: 18/01/2022 r.

Jest to Polityka prywatności Pioneer Europe NV i jej spółek zależnych. Niniejsza polityka prywatności służy poinformowaniu Państwa o przetwarzaniu danych osobowych konsumentów Pioneer, w tym o przetwarzaniu, które odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Pioneer i/lub online.

Niniejszą Politykę prywatności należy czytać łącznie z Polityką plików cookie, którą można znaleźć tutaj.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona, na przykład w związku z nowymi czynnościami przetwarzania, nowymi funkcjami na stronie internetowej lub w celu spełnienia nowych zobowiązań prawnych, umownych lub administracyjnych. Dlatego zalecamy państwu regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności. Zmiany zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej. Niniejsza wersja Polityki prywatności została ostatnio zmieniona w dniu 18/01/2022 r.

 

 1. KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

 

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych klientów przez Pioneer Europe NV i jej spółki zależne, o ile nie podano inaczej.

 

 1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Pioneer Europe NV jest administratorem danych w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Pioneer Europe NV jest spółką akcyjną prawa belgijskiego, z siedzibą pod adresem Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia) („Pioneer”, „my”, „nasza” lub „nam”).

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY NA PAŃSTWA TEMAT?

 

Pioneer przetwarza następujące informacje i dane osobowe na Państwa temat: 

 • Jeżeli zarejestrują Państwo konto na stronie internetowej: adres e-mail, hasło, dane kontaktowe (pozdrowienie na początku wiadomości, imię, nazwisko, adres i adres do wysyłki, numer telefonu i faksu), preferowany język, zarejestrowane produkty Pioneer;
 • Jeśli zapisali się Państwo do newslettera: dane kontaktowe (pozdrowienie, imię, nazwisko, adres e-mail), preferencje dotyczące wiadomości e-mail;
 • Jeżeli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego na stronie internetowej: dane kontaktowe (pozdrowienie na początku wiadomości, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), numer zgłoszenia, temat, informacje o produkcie (typ modelu, numer modelu, numer seryjny), tytuł, Państwa korespondencja z Pioneer i wszystkie inne dane osobowe, które nam Państwo udostępnią, a które mogą być istotne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie;
 • Jeżeli złożyli Państwo zamówienie na stronie internetowej: dane kontaktowe (pozdrowienie na początku wiadomości, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, tytuł), konto bankowe, informacje o produkcie. Możemy otrzymać te dane osobowe od jednego z naszych sprzedawców, gdy przekażą mu Państwo swoje dane;

 

 

Pioneer może również wykorzystywać dane osobowe otrzymane od osób trzecich, takich jak agencje internetowe, dotyczące Państwa preferencji i osobistych zainteresowań, Państwa danych kontaktowych itp.

 

 1. W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

 1. W celu utworzenia konta klienta

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy rejestrują się Państwo na stronie internetowej w celu założenia konta.

Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, którą przekazują nam Państwo wypełniając formularz rejestracji konta.

 1. W celu informowania Państwa o produktach i usługach Pioneer (marketing bezpośredni)

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby informować Państwa o ulepszeniach produktów, nowych produktach, usługach, ofertach specjalnych, wydarzeniach, akcjach, badaniach nad przyszłymi pomysłami produktów lub ich udoskonaleniami itp.

W zależności od każdego przypadku dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, na podstawie Państwa prośby o podjęcie kroków przed zawarciem umowy, na podstawie wykonania umowy, której są Państwo stroną lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby informować naszych dotychczasowych klientów o naszych produktach i usługach.

 1. W celu odpowiedzi na pytania i wymiany informacji z Państwem

Jeżeli zadają nam Państwo pytania telefonicznie, pocztą lub poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytanie i udzielić Państwu niezbędnych informacji. 

W zależności od każdego przypadku dane te są przetwarzane na podstawie Państwa prośby o podjęcie kroków przed zawarciem umowy, na podstawie wykonania umowy, której są Państwo stroną lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby przekazywać Państwu informacje o naszych działaniach.

 1. W celu realizacji Państwa zamówień i/lub dostaw od klientów

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby zrealizować i dostarczyć Państwa zamówienie.

W zależności od każdego przypadku dane te są przetwarzane na podstawie Państwa prośby o podjęcie kroków przed zawarciem umowy lub na podstawie wykonania umowy, której są Państwo stroną.

 1. W celu wzięcia udziału w naszych ankietach

Przetwarzamy Państwa dane, aby zapytać o Państwa opinię w naszych ankietach dla klientów.

Dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby ocenić i poprawić nasze usługi oraz uzyskać wgląd w zadowolenie klientów.

 

 1. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową

Przetwarzamy dane osobowe w celu personalizacji i optymalizacji naszej strony internetowej, tworzenia treści, które Państwu odpowiadają oraz dla wewnętrznych celów sprawozdawczych. Wykorzystujemy również informacje zawarte w plikach cookie, aby zapewnić, że nasza strona internetowa jest łatwa w obsłudze i odpowiednio zabezpieczona. 

W zależności od konkretnego przypadku, dane te są przetwarzane na podstawie Państwa zgody (udzielonej za pośrednictwem naszego banera plików cookie) lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu:

 • w celu zapewnienia sprawnie funkcjonującej i bezpiecznej strony internetowej; oraz
 • w celu ulepszenia stron internetowych i stron społecznościowych oraz doświadczenia użytkownika poprzez dostarczanie Państwu treści, które Państwu odpowiadają.

 

 

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pioneer selektywnie podchodzi do tego, którym stronom ujawnia Państwa dane osobowe. W każdym przypadku zapewniamy wystarczające środki zapobiegawcze w celu ochrony i zachowania poufności Państwa danych.

Pioneer może udostępniać Państwa dane osobowe następującym stronom trzecim, które działają w imieniu Pioneer: 

 • dystrybutorzy, partnerzy i spółki zależne Pioneer, w tym nasza spółka macierzysta, Pioneer Corporation (Japonia);
 • usługodawcy świadczący dla nas określone usługi, jak np. agencje marketingowe lub agencje projektujące strony internetowe, które optymalizują naszą stronę internetową w celu zapewnienia bezproblemowego korzystania z niej przez użytkowników;
 • dostawcy usług IT świadczący pomoc techniczną;
 • doradcy zewnętrzni: w niektórych przypadkach Pioneer może przekazać Państwa dane osobowe doradcom zewnętrznym, jeżeli jest to konieczne do udzielenia nam porady lub obrony naszych praw;
 • organy publiczne: Pioneer może przekazać Państwa dane osobowe organom nadzorczym, policji, organom sądowym lub innym, jeżeli uznamy, że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądowego lub innego zgodnego z prawem żądania; oraz
 • media społecznościowe: media społecznościowe mogą mieć dostęp do informacji zebranych za pomocą plików cookie i innych technologii (ewentualnie poprzez wtyczki wbudowane na stronach internetowych Pioneer), zewnętrzni dostawcy plików cookie, którzy dostarczają reklamy, analizują zachowanie na stronie internetowej lub łączą Państwa z mediami społecznościowymi.

Pioneer zawiera umowę o przetwarzaniu danych ze stronami, które mają dostęp do danych osobowych w celu realizacji swoich usług.

 

 1. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

 

Istnieje możliwość, że Pioneer lub usługodawcy pracujący dla Pioneer przetwarzają Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym Pioneer zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego i należytego poziomu ochrony Państwa danych, w szczególności poprzez oparcie się na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO w przypadku kraju, do którego dane są przekazywane, poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46.2 RODO lub poprzez inne odpowiednie zabezpieczenia przewidziane w rozdziale V RODO.

W przypadku pytań dotyczących przekazywania Państwa danych osobowych poza EOG lub chcą Państwo otrzymać kopię odpowiednich dokumentów, mogą Państwo przesłać do Pioneer (por. dane kontaktowe w pytaniu 10) datowany i podpisany wniosek.

 

 1.  W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE I JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Pioneer podejmuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, charakter przetwarzania i potencjalne zagrożenia, aby w możliwie najlepszy sposób chronić Państwa dane osobowe przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Aby zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziliśmy szereg środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Państwa dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych sieciach, do których dostęp ma tylko ograniczona liczba osób posiadających specjalne prawa dostępu i zobowiązujących się do przestrzegania i zachowania ich poufnego charakteru.

Niezależnie od tych środków należy zachować należytą ostrożność przy przechowywaniu i/lub udostępnianiu Państwa danych osobowych i loginu, w szczególności przy połączeniach za pośrednictwem niezabezpieczonych lub publicznych sieci.

Pioneer nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały zgromadzone.

 

 1.  CO Z LINKAMI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

 

Na stronie internetowej Pioneer znajdują się odnośniki (np. hiperłącza, wtyczki społecznościowe, linki do operatorów mediów społecznościowych) do innych stron internetowych, które są oferowane przez inne firmy lub media społecznościowe. Pioneer zawsze zaleca Państwu zapoznanie się z polityką prywatności tych stron internetowych lub mediów społecznościowych.

Strony Pioneer w mediach społecznościowych

Pioneer posiada strony na Twitterze, Facebooku, Instagramie i YouTube. Gdy odwiedzają Państwo te strony, Państwa dane są przekazywane do operatora danej sieci społecznościowej za pomocą plików cookie. Sieci społecznościowe mogą otrzymać takie informacje, jak np. jakie strony internetowe aktualnie i poprzednio Państwo odwiedzali oraz Państwa adres IP. Gdy odwiedzają Państwo te strony, możliwe jest, że otrzymujemy od danej sieci społecznościowej dane zagregowane w formie statystyk dotyczących oglądalności naszych stron przez użytkowników mediów społecznościowych.

 

Opcje udostępniania w mediach społecznościowych

Nasza strona internetowa umożliwia Państwu udostępnianie treści za pomocą Twittera, Facebooka, Instagrama i platformy YouTube. Podczas korzystania z tych funkcji wtyczek społecznościowych (np. przycisk „udostępnij”) informacje o Państwa użytkowaniu są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do odpowiedniego portalu społecznościowego. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej, operator tej sieci społecznościowej może przyporządkować wizytę na stronie do Państwa osobistego konta poprzez wtyczkę społecznościową. Jeżeli nie są Państwo jeszcze członkami danej sieci społecznościowej, to sieci społecznościowe mogą za pośrednictwem wtyczek społecznościowych otrzymywać i zapisywać Państwa adres IP oraz informacje o przeglądarce i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają.

Jeżeli udostępnią Państwo treści z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronie mediów społecznościowych, Państwa dane osobowe będą widoczne dla odwiedzających te media społecznościowe. Odnośnie do zakresu i celu gromadzenia danych, jak również dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe oraz informacji o prawach i ustawieniach w celu ochrony Państwa prywatności, zachęcamy do zapoznanie się z polityką prywatności tych sieci społecznościowych.

 

 1. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

 

Zgodnie z RODO mają Państwo wiele praw w odniesieniu do swoich danych osobowych. Niektóre z tych praw mają bardzo specyficzny zakres lub podlegają specjalnym warunkom lub wyjątkom. Mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo do wglądu i dostępu do swoich danych, jak również istotnych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych itp.);
 • Prawo do zażądania sprostowania swoich danych lub, w razie potrzeby, ich usunięcia, pod pewnymi warunkami, w szczególności, gdy nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone/przetworzone lub gdy wycofali Państwo swoją zgodę;
 • Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w określonych szczególnych przypadkach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że istnieją ważne, uzasadnione powody, które są nadrzędne względem Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie jest konieczne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. W każdej chwili mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego i profilowania bez konieczności podawania przyczyny;
 • Prawo do sprzeciwienia się zautomatyzowanej decyzji indywidualnej pod pewnymi warunkami;
 • Prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych, zwłaszcza w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych, na okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości tych danych; oraz
 • Prawo do otrzymania swoich danych osobowych w (ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego) formacie, który umożliwia ich przeniesienie lub przekazania Państwa danych w takim formacie innemu administratorowi danych osobowych, pod pewnymi warunkami i jeżeli jest to technicznie możliwe.

 

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do wycofania zgody w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

Mogą Państwo przesłać swoje żądanie używając danych kontaktowych poniżej. Aby chronić Państwa prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy uzasadnione kroki w celu weryfikacji Państwa tożsamości przed przetworzeniem Państwa żądania. 

Mogą Państwo również przeglądać, aktualizować lub usunąć swoje konto poprzez edycję ustawień konta i profilu w obszarze rejestracji

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia RODO. Belgijski urząd ochrony danych osobowych jest organem nadzorczym w Belgii i można się z nim skontaktować pod adresem contact@apd-gba.be.

 

 

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

W przypadku dalszych pytań lub skarg dotyczących tej strony internetowej lub niniejszej Polityki prywatności, mogą się Państwo również z nami skontaktować w następujący sposób:

 • Mailowo pod adresem privacy@pioneer.eu; lub
 • Drogą pocztową, do wiadomości Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer), Pioneer Europe NV, Keetberglaan 1, 9120 Beveren (Belgia).

 

Uprzejmie prosimy o podanie informacji o produktach, których dotyczy Państwa pytanie oraz o dołączenie dowodu tożsamości.